Lars Julius Halvorsen
© Møreforsking AS

Lars Julius Halvorsen

Lars Julius Halvorsen er sosiolog med utdannelse fra Universitetet i Bergen. Siden 2015 har Halvorsen vært ansatt ved Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag, der han underviser i kommunikasjon og ledelse, forskningsmetode og medieøkonomi. De siste årene har Halvorsen publisert bøker, rapporter og artikler innenfor temaene medie- og kulturøkonomi, småskala næringsvirksomhet, digitalisering samt organisering og effekter av offentlige støtteordninger. E-post: lars.julius.halvorsen@hivolda.no

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3