Nils Aarsæther
© UiT, Norges arktiske universitet

Nils Aarsæther

Nils Aarsætherer dr.philos., statsviter/sosiolog og tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Fra 2018 er han seniorforsker ved Norut i Tromsø.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform