Nils Aarsæther
© UiT, Norges arktiske universitet

Nils Aarsæther

Omtale
Nils Aarsæther er dr.philos. og professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. Han har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om kommunens rolle i lokal samfunnsutvikling og innovasjonsarbeid. Han har også skrevet flere fag- og lærebøker innenfor samfunnsplanlegging.
Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3