Marit S. Haugen
© Norsk senter for bygdeforskning

Marit S. Haugen

Marit S. Haugen er dr.polit i sosiologi fra NTNU. Hun arbeider som seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning, og er professor II ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hennes forskning har i hovedsak dreid seg om rurale studier og kjønnsforskning knyttet til landbruksnæring og rekruttering, arbeid og levekår. Hun har også arbeidet med tema som gårds- og bygdeturisme og samlivsbrudd i landbruket.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform