Forvaringsstraff (Heftet)

Forfatter:

Birgitte Langset Storvik

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 258
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202590543
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett , Strafferett og straffeprosess og Politifag og kriminalomsorg
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forvaringsstraff

Forvaring er en tidsubestemt frihetsstraff som kan idømmes lovbrytere som antas å være særlig farlige, for å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet.

Boken Forvaringsstraff inneholder en oversiktlig og grundig gjennomgang av:

  • vilkårene for idømmelse av forvaring
  • forvaringens lengde
  • innholdet i forvaringsstraffen
  • kriterier for prøveløslatelse
  • oppfølging under prøveløslatelse
  • konsekvenser ved brudd på vilkår for prøveløslatelse
Reglene illustreres med praktiske eksempler og omtale av en rekke dommer.

Dette er en bok for dem som ønsker å lære noe om forvaringsstraff. Den kan brukes av alle som jobber med forvaring, enten i forbindelse med en rettssak, under straffegjennomføring eller ved prøveløslatelse. Den kan også være aktuell for fornærmede eller etterlatte i straffesaker og forvaringsdømtes pårørende. Videre er boken relevant for aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen, studenter ved Politihøgskolen og andre høgskoler og universiteter, journalister med flere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Birgitte Langset Storvik, cand.jur. 1993, er dosent i straffegjennomføringsrett ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Hun har tidligere erfaring som inspektør ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Hun har også vært ansatt som jurist ved Oslo fengsel og Ullersmo fengsel.