Birgitte Langset Storvik

Birgitte Langset Storvik

Birgitte Langset Storvik, cand.jur. 1993, er dosent i straffegjennomføringsrett ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Hun har tidligere erfaring som inspektør ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Hun har også vært ansatt som jurist ved Oslo fengsel og Ullersmo fengsel.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform