Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet (Innbundet)

- en balansetest

Forfatter:

Merete Havre

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 388
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202303846
Kategori: Internasjonal rett og menneskerettigheter og Strafferett og straffeprosess
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet

Norsk varetektspraksis har vært under kritikk i lang tid. Den er kritisert for at vi fengsler for mange, for lenge og for hardt. Forfatteren viser at det gjelder et krav om forholdsmessighet etter EMK art. 5, nr. 3 og at straffeprosesslovens § 170a må anvendes på samme måte.

Forfatteren redegjør for de generelle og spesielle fengslingsvilkårene, og for den konkrete proporsjonalitetsvurderingen som skal foretas. I fremstillingen vises det til rikholdig praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, samt til alle ankeutvalgets kjennelser fra 1999 og frem til i dag.

Boken er viktig for alle som jobber med straffeprosess: politi, påtalemyndighet, forsvarere og dommere. Også studenter vil ha nytte av boken.

Proporsjonalitetsprinsippet gjelder i alle menneskerettslige inngrepssituasjoner og ved alle frihetsberøvelser – også de administrative. Andre som jobber med tvang, i barnevern, psykisk helsevern og utlendingssaker, vil derfor også ha glede av de generelle kapitlene i boken.

Boken bygger på forfatterens doktoravhandling som ble forsvart 19. mai 2014 for graden ph.d. i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet

"Forfatterens prosjekt og bokutgivelse fyller et rom i norsk, vitenskapelig rettslitteratur"

«Analysen av proporsjonalitetsnormens bestanddeler og innhold er rik på dybde og detaljer. Det er fristende å si at forfatterens analyse av hvilken optimalisering som er rettslig mulig er «fengslende» lesning. … Jeg er enig med forfatteren i at proporsjonalitetsprinsippet representerer en ny standard for straffeprosessuell tenkning. Det å lese denne boken er derfor vel anvendt tid for den som sysler med alle former for tvangsspørsmål i det daglige. … forfatterens systematisering og klargjøring av proporsjonalitetsvurderingens nærmere innhold vil være til god støtte og inspirasjon for strafferettsjuristers daglige arbeid for en mer rettssikker varetektsprosess. Bokens struktur og dekkende oppsummeringspunkter gjør det dessuten mulig å tilegne seg en kjapp oversikt over hovedpunktene. Forfatterens prosjekt og bokutgivelse fyller et rom i norsk, vitenskapelig rettslitteratur.»Anett Beatrix Osnes Fause, Tidsskrift for strafferett, årgang 16, nr. 1, 2016, s. 104–108

Til toppen

Forfatter(e)
Merete Havre er cand.jur. fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (2001) og ph.d. i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (2014), hvor hun var ansatt som universitetsstipendiat. Hun er ansatt som førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og Akershus, barnevernsutdanningen fra desember 2013. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, rådgiver i Bergen fengsel og Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, samt som advokat med bevilling fra 2006.