Den militære profesjonen, staten og samfunnet (Heftet)

Introduksjon til militære studier

Forfatter:

Torunn Laugen Haaland, Rolf Hobson og Kjell Inge Bjerga

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 244
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202719890
Kategori: Statsvitenskap og Samfunnsvitenskap
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den militære profesjonen, staten og samfunnet

Den militære profesjonen, staten og samfunnet er den første introduksjonsboken til militære studier på norsk. Forfatterne beskriver historiske utviklingslinjer knyttet til demokratisering, industrialisering og fremveksten av nye ideologier, og viser hvordan disse samfunnsfenomenene former – og formes av – kriger og den militære profesjonen. De ser også nærmere på det stadig mer komplekse trusselbildet militærmakten må forholde seg til. Boken plasserer på denne måten militærmakten og den militære profesjonen inn i et historisk og dagsaktuelt samfunnsperspektiv. I tillegg viser boken hvordan forskere har studert forholdet mellom samfunnet, staten og militærmakten innenfor ulike fagtradisjoner.

Bokens første del gir en grundig introduksjon til militæret som profesjon og militærets forhold til staten og samfunnet. Hvorfor har vi et forsvar, og hvem bestemmer over militærmakten? Den andre delen drøfter krig og samfunnsutvikling fra den franske revolusjonen og fram 1945, og diskuterer hvordan denne utviklingen har påvirket den militære profesjonen. Den tredje og siste delen ser nærmere på norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk etter 1945. Hvordan formes denne politikken av ytre trusler og allierte på den ene siden, og innenrikspolitiske og partipolitiske hensyn på den andre? Et sentralt poeng i boken er at de tre delene henger nært sammen og ikke kan forstås uavhengig av hverandre.

De tre forfatterne har alle mer enn 20 års undervisningserfaring fra Forsvarets utdanningssystem.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Torunn Laugen Haaland er professor i statsvitenskap ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets Høgskole.

Rolf Hobson er professor i historie ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets Høgskole og professor II ved Universitetet i Bergen.

Kjell Inge Bjerga er professor i historie og direktør ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets Høgskole.