Rolf Hobson

Rolf Hobson

Rolf Hobson er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og professor II ved Universitetet i Bergen. Han har fagkretsen historie, sosialøkonomi og russisk fra Universitetet i Oslo og dr.art.-graden fra NTNU.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform