Leseverkstedet

Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Leseverkstedet

Leseverkstedet er et systematisk undervisningsopplegg for den første leseopplæringen. Verket er basert på lyderingsmetoden og innføring i grunnleggende skriftspråkprinsipper. Tekstene legger vekt på repetert lesing og trening i lesing av høyfrekvente ord.


Leseverkstedet har en langsom og grundig progresjon. Verket gir store muligheter for differensiering. Det er lagt til rette for elevaktiviteter på forskjellige nivåer og etter forskjellige organiseringsmetoder.

Leseboka – Vi lærer å lese
I første halvdel av boka blir hver bokstav presentert over fire sider. Store og små bokstaver presenteres samtidig. Rekkefølgen av bokstavene gjør at elevene raskt kommer i gang med å trekke lyder sammen til ord. Tekstene i boka er basert på de bokstavene som til enhver tid er gjennomgått. Ordene i tekstene er enkle, korte og lydrette. Det er lagt vekt på å bruke ord som er høyfrekvente for barna. Det er også lagt vekt på å presentere ordene flere ganger. Enkle grammatiske strukturer presenteres. Siste halvdel av boka består av tekster som gjennomgår ulike bokstavkombinasjoner på en systematisk måte (enkel/dobbel konsonant, konsonantgrupper, diftonger). Boka er rikt illustrert med bilder som støtter teksten og gir grunnlag for forforståelse og språkarbeid.

Arbeidsbok 1
Arbeidsboka følger bokstavinnlæringen i Leseboka – Vi lærer å lese. Den gir trening i språklig bevissthet, lydinnlæring, staving, skriftforming og enkle grammatiske strukturer gjennom oversiktlige, gjenkjennelige oppgaver.

Arbeidsbok 2
Arbeidsboka inneholder illustrasjoner som inspirerer til tekstskaping på ulike nivåer.

Lydplansjer
Lydplansjene er primært tenkt brukt til å finne lyder i ord. De gir også gode muligheter til samtale, oppbygging av ordforråd, å lage fortellinger, samarbeid, lek og eksperimentering med språket. Plansjesettet består av 29 plansjer på 50cm x 70cm på stiv kartong. Plansjene er fargerike og rikt illustrert med humoristiske tegninger. Det er en plansje for alle språklydene som representeres med én bokstav. I tillegg er det plansjer for skj, kj, ng. Det er også plansjer for rimord og for enkel/dobbel konsonant.

Bokstavplansjer
Plakater i A3-format med illustrasjon av symbol for bokstaven.

Lærerveiledning
Lærerveiledningen beskriver metodisk bruk av verket og er kort og praktisk rettet. Den har en cd som inneholder tilleggsmateriell. Der er det tilleggstekster knyttet til bokstavinnlæringsdelen av Leseboka. Tekstene er på to nivåer, ett sett for elever som så vidt kan lese, og ett sett for øvede lesere. Cd-en inneholder også bl.a. bokstavbrikker, flashcards og spill.

Oppgaver for lese- og skriveopplæringen
Dette er en perm med ca. 350 kopieringsoriginaler med oppgavesett til hver bokstav. Oppgavesettene omfatter grunnleggende språklig bevissthetstrening, bokstavinnlæring, skriving og skriftforming, lesetrening og tekstskaping. Oppgavetypene er gjennomgående og oversiktelige og kan brukes til stasjonsundervisning. Hvert oppgavesett gir god mulighet for nivåtilpasning. Oppgavesamlingen er også godt egnet til spesialundervisning på høyere klassetrinn.

Leseverkstedet – Lettlesbøker
Dette er en boks med 18 lettlesbøker á 16 sider beregnet på elever som nettopp har lært å lese. Bøkene har tre ulike vanskegrader.

Lesebroa – Vi lærer å lese mer
Lesebroa er en videreføring av Leseboka. Den inneholder tekster for elever som har knekket lesekoden og gir videre trening gjennom lesing av enkle tekster. Boka presenterer elevene for vanlige ikke-lydrette skriftspråkprinsipper på en systematisk måte.

Arbeidsbok
Arbeidsboka følger temaene i Lesebroa og gir ytterligere trening i de skriftspråkprinsippene som tas opp der.

Til toppen

Titler/bestilling