Ord for alt Ny utgave 3-4

Fag: Norsk
Nivå: 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Ord for alt Ny utgave 3-4

Ord for alt gir inspirasjon gjennom en leken, filosofisk og undrende tilnærming til stoffet. Verket har fargerike illustrasjoner og tydelige læringsmål, og tar høyde for elevenes ulike læringsstiler.

Språkbok A og B
Språkbøkene gir grunnlag for å lære om språkets form og innhold. Kapitlene innledes med en filosofisk samtale etterfulgt av detaljerte læringsmål. Utformingen er svært ryddig for å gi bedre lesbarhet. «Gule sider» setter formaltrening inn i en meningsfylt sammenheng. Verket legger opp til bruk av tekstmappe, og elevene får trening i å reflektere rundt egen læring.

Lesebok
Den nye utgaven av leseboken har et rikt utvalg av tekster og en stor sjangerbredde. Illustrasjonene støtter leseprosessen og underbygger tekstene. Leseboken består av differensierte tekster i nivåene grønt, blått og gult. Fargekodene indikerer vanskelighetsgrad.

Lærerens bok
Lærerens bok inneholder en oversiktlig metodisk veiledning, som gir god hjelp til å drive tilrettelagt undervisning. I tillegg finner du fagdidaktisk stoff som er knyttet til de enkelte kapitlene. Her er det et stort antall kopieringsoriginaler til bruk for videre fordypning i lærestoffet.

Fagnettsted
Fagnettstedet er en integrert del av læreverket, men særlig grammatikkdelen kan også brukes uavhengig av bøkene. Fagnettstedet har oppgavesett til alle kapitler i språkbøkene. I grammatikkdelen «Gule sider» kan elevene trene grundig på formverket. Her er oppgavesettene gruppert i to vanskelighetsgrader. Oppgavene egner seg både for felles gjennomgang i klassen ved bruk av skjerm, prosjektør eller elektroniske tavler, og for individuelt arbeid. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Til toppen

Titler/bestilling