Globus Ny utgave Samfunnsfag

Utfordringer for alle

  • Fag: Samfunnsfag
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, Barnetrinnet 5-7
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Lærerens bok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
     
Globus Samfunnsfag gir utfordringer for alle! Globus Samfunnsfag er et ryddig og oversiktlig læreverk med flotte illustrasjoner og varierte og spennende arbeidsoppgaver.


Elevbok

Elevbøkene er rikt illustrerte, lettleste og fortellende. Hvert kapittel starter med klare læringsmål og et bildeoppslag som skal motivere og skape nysgjerrighet hos elevene. Ingresser, bildetekster og korte margtekster oppsummerer det viktigste stoffet slik at også de svakere leserne får med seg hovedpoengene. I tillegg gir rammene «Visste du at», «Fakta om» og «Fortelling om» en ytterligere differensiering av teksten i bøkene. Bøkene er delt inn etter fagområdene samfunnskunnskap, historie og geografi.

Det rikelige oppgavestoffet i elevbøkene gir øvelse i de fem grunnleggende ferdighetene, variasjon i arbeidsmåter og utfordringer for samtlige elever. Elevene møter både «Les og svar»-oppgaver og «Gjør og lær»-oppgaver. Det er også lagt inn «Gå videre»-oppgaver for elever som trenger større faglige utfordringer.

Lærerens bok
Til hver kapittelgjennomgang finner du:
• Mål
• Nyttig å vite om...
• Oppstart
• Forslag til hvordan man kan arbeide med stoffet

I tillegg finner du:
• Kapitteltester på to nivåer til hvert kapittel
• Læringsstilsmateriell
• Ca. 100 arbeidsark til kopiering, deriblant gode omrisskart

I innledningen til Lærerens bok er det en presentasjon av nyttige læringsstrategier og hvordan imøtekomme elevers ulike læringsstiler i undervisningen.

Fagnettsted
På nettstedet til Globus Samfunnsfag fins det varierte øvings- og testoppgaver til hvert kapittel i boken, og til flere kapitler fins det også temaoppgaver med lenker til aktuelt stoff. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Her kan du bla i bøkene:
Globus Samfunnsfag 5 Elevbok
Globus Samfunnsfag 6 Elevbok
Globus Samfunnsfag 7 Elevbok

Forfatterbilde

Ivar Libæk

Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Trude Mathiesen

Trude Mathisen har vært lærer i 20 år og jobber nå på mellomtrinnet. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Rolf Mikkelsen

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Øivind Stenersen

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og var lektor ved Ski videregående skole til 2010. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.