Atlas for barnetrinnet

Et viktig hjelpemiddel for å nå kompetansemålene i geografi

 • Fag: Samfunnsfag
 • Nivå: Barnetrinnet 1-4, Barnetrinnet 5-7
 • Læreplan: Kunnskapsløftet
 • Komponent: , Atlas
Titler/Bestilling
 
Atlas for barnetrinnet er et moderne atlas, som er enkelt å bruke. Atlaset har en oversiktlig struktur, og navnetettheten i alle kart er tilpasset barnetrinnets elever. Temakart og tabeller gir en rekke spennende fakta om verden og verdens land, og atlaset er rikt illustrert med bilder som viser naturmiljøer og dyreliv i de ulike verdensdelene.

Atlaset har tegnforklaringer på utbrettsfliker som kan brukes til alle oppslag. Fargekoding og navneregister gjør det dessuten enkelt å finne fram. Atlaset er rikt illustrert, blant annet med miljøbilder fra alle verdensdeler. Konsekvente målestokker for land og regioner gjør det lett å sammenlikne størrelser. Atlas for barnetrinnet er et viktig hjelpemiddel for å kunne nå læreplanmålene i samfunnsfag - geografi i Kunnskapsløftet.

Atlas
Atlaset starter med en kartskole. Her behandler vi fugleperspektivet, målestokk, karttegn og de ulike karttypene.

Andre viktige egenskaper ved Atlas for barnetrinnet er:

 • Utvidet presentasjon av både Europa og verden
 • For alle verdensdeler finner elevene kart som viser hvilke land som inngår, landenes areal og folketall, befolkningskart, ressurs- og produksjonskart, oversikt over verdensdelens lengste elv, høyeste fjell, største innsjø osv.
 • Norgeskartene i målestokk 1 : 800 000 er nytegnet med flere detaljer og tydeligere fargebruk. Presentasjonen av Norge skjer fylkesvis
 • Alle land i Europa presenteres i målestokk 1 : 7 millioner
 • Oversikt over Europa og områder i andre verdensdeler presenteres i målestokk 1 : 15 millioner
 • Alle andre verdensdeler presenteres oversiktlig i 1 : 35 millioner med delkart i 1 : 15 millioner
 • Økt bruk av fotografier for å visualisere fargebruk og karttegn

Fagnettsted
På fagnettstedet til Atlas for barnetrinnet fins en kart- og atlasskole, ulike typer oppgaver og omrisskart. Dette er viktige og varierte hjelpemidler for å nå målene i læreplanen for samfunnsfag - geografi. Fagnettstedet har også en alfabetisk liste med forklaringer av utenlandske navn på kartene. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Forfatterbilde

Rolf Mikkelsen

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.