Globus Ny utgave Naturfag

Gode differensieringsmuligheter

Fag: Naturfag, Samfunnsfag
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Globus Ny utgave Naturfag

Globus Ny utgave Naturfag er skrevet til K06. Til fagfornyelsen utvikler vi Naturfag 5-7 fra Cappelen Damm, som er et helt nytt læreverk i naturfag for mellomtrinnet.

Elevbok
Hvert kapittel har en oversiktlig struktur med innledende dikt, læringsmål og en ingress som gir innblikk i hva som skal behandles. Sammen med den vanlige teksten dukker det også opp spennende fortellinger. Underveis møter elevene «Fakta om…», som gir dypere dykk i fagstoffet, og «Visste du at…», som fungerer som morsomme appetittvekkere.

Oppgavene er delt i fire kategorier:
• Les og svar...
• Gjør og lær
• Bruk pc...
• Gå videre...

Elevbøkene har et enkelt språk. Det er lagt opp til bruk av digitale verktøy gjennom oppgavene i elevboken og på fagnettstedet.

Det er svært gode differensieringsmuligheter i verket. For de svake leserne er det løpende margtekster, som på en enkel og kortfattet måte angir hovedinnholdet i avsnittene. Bøkene har også mange illustrasjoner, noe som er nyttig for den visuelle eleven. De lesesvake elevene vil få et tilstrekkelig utbytte av å lese ingressene og margtekstene før de jobber med «Les og svar»-oppgavene og fagnettstedet.

Forskerboka 5-7
Naturfag er et aktivitetsfag, og med elevens forskerbok tar vi konsekvensen av det. Forskerboka er en engangsbok i farger for alle tre årstrinn. Den inneholder forsøk og aktiviteter som gjør undervisningen morsommere og mer lærerik. Forskerboka bygger spesielt opp under «Forskerspiren» og «Teknologi og design» - to av de nye hovedområdene i den nye læreplanen. Forskerboka er rimelig i innkjøp og er svært godt mottatt av lærere som har tatt den i bruk.

Lærerens bok
Her fins en rekke metodiske tips, svar på alle oppgaver i elevboken og kommentarer til forsøkene i Forskerboka. Lærerens bok inneholder i tillegg kopieringsoriginaler med blant annet ferdige opplegg for oppstart av hvert nytt tema, kapittelprøver og lysark som viser en god del av illustrasjonene i elevboken. Det presenteres pedagogiske ideer som tar utgangspunkt i at elever har forskjellige læringsstiler og læringsstrategier, og det gis ideer om hvordan man kan ta hensyn til dette i naturfagundervisningen.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Else Beintes Johansen, adjunkt, er rektor ved Jansløkka skole i Asker og er spesialist på læreringsstiler. Hun har har undervist i naturfag i over 25 år, og har skrevet flere lærebøker tidligere.

Titler/bestilling