Globus Ny utgave Naturfag

Gode differensieringsmuligheter

Fag: Naturfag, Samfunnsfag
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Globus Ny utgave Naturfag

Globus Naturfag er et spennende og strukturert læreverk med gode differensieringsmuligheter. Elevbøkene er lettleste og har en overkommelig tekstmengde. Den flotte Forskerboka for 5.-7. trinn er i farger og inneholder 84 spennende aktiviteter og forsøk.

Elevbok
Hvert kapittel har en oversiktlig struktur med innledende dikt, læringsmål og en ingress som gir innblikk i hva som skal behandles. Sammen med den vanlige teksten dukker det også opp spennende fortellinger. Underveis møter elevene «Fakta om…», som gir dypere dykk i fagstoffet, og «Visste du at…», som fungerer som morsomme appetittvekkere.

Oppgavene er delt i fire kategorier:
• Les og svar...
• Gjør og lær
• Bruk pc...
• Gå videre...

Elevbøkene har et enkelt språk. Det er lagt opp til bruk av digitale verktøy gjennom oppgavene i elevboken og på fagnettstedet.

Det er svært gode differensieringsmuligheter i verket. For de svake leserne er det løpende margtekster, som på en enkel og kortfattet måte angir hovedinnholdet i avsnittene. Bøkene har også mange illustrasjoner, noe som er nyttig for den visuelle eleven. De lesesvake elevene vil få et tilstrekkelig utbytte av å lese ingressene og margtekstene før de jobber med «Les og svar»-oppgavene og fagnettstedet.

Forskerboka 5-7
Naturfag er et aktivitetsfag, og med elevens forskerbok tar vi konsekvensen av det. Forskerboka er en engangsbok i farger for alle tre årstrinn. Den inneholder forsøk og aktiviteter som gjør undervisningen morsommere og mer lærerik. Forskerboka bygger spesielt opp under «Forskerspiren» og «Teknologi og design» - to av de nye hovedområdene i den nye læreplanen. Forskerboka er rimelig i innkjøp og er svært godt mottatt av lærere som har tatt den i bruk.

Lærerens bok
Her fins en rekke metodiske tips, svar på alle oppgaver i elevboken og kommentarer til forsøkene i Forskerboka. Lærerens bok inneholder i tillegg kopieringsoriginaler med blant annet ferdige opplegg for oppstart av hvert nytt tema, kapittelprøver og lysark som viser en god del av illustrasjonene i elevboken. Det presenteres pedagogiske ideer som tar utgangspunkt i at elever har forskjellige læringsstiler og læringsstrategier, og det gis ideer om hvordan man kan ta hensyn til dette i naturfagundervisningen.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
Else Beintes Johansen, adjunkt, er rektor ved Jansløkka skole i Asker og er spesialist på læreringsstiler. Hun har har undervist i naturfag i over 25 år, og har skrevet flere lærebøker tidligere.
Titler/bestilling