Regnbuen Ny utgave

Naturfag og samfunnsfag 1-4

  • Fag: Naturfag, Samfunnsfag
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Arbeidsbok, CD, Lærerens bok, Fagnettsted
Titler/Bestilling
     
Regnbuen gir et solid grunnlag for variert og spennende opplæring i naturfag og samfunnsfag. Regnbuen tar hensyn til de yngste elevenes behov for fleksibilitet og læreplanens fokus på fag. Frodige illustrasjoner og varierte tekster hjelper elevene i gang med observasjoner, undersøkelser og forsøk. Den fyldige Lærerens bok gjør det lett å variere undervisningen og er en god hjelp i de lokale konkretiseringene av mål og metodevalg hver skole og lærer må gjøre.


Grunnbok

Grunnbøkene har både et lekent preg og en tydelig struktur. Symboler og fargekoder gjør det lett å orientere seg. Bøkene har et klart faglig fokus, og serien ivaretar alle kompetansemålene i Kunnskapsløftet for naturfag og samfunnsfag. På de første trinnene er både naturfag og samfunnsfag integrert i temaene. Fagene kommer tydeligere fram for hvert trinn, og Regnbuen 4 er en todelt bok med naturfagtemaene og samfunnsfagtemaene atskilt.

Arbeidsbok
Arbeidsbøkene følger temaene i grunnbøkene med samme tydelige struktur. Her kan elevene jobbe med et rikt utvalg av oppgaver som forsterker læringen av fagstoffet. Arbeidsbøkene er i stor grad selvinstruerende. Mange av oppgavene er egnet til aldersblandede aktiviteter. Noen oppgaver har økende vanskelighetsgrad, og noen kan løses på flere måter.

Cd
Cd-ene inneholder sanger, lyttestoff, rim og regler som er knyttet til temaene. Cd-ene gjenspeiler fagstoffet og gir støtte til en del av de musiske aktivitetene.

Lærerens bok
Lærerens bok er sentral i verket. Den inneholder mål, metoder, bakgrunnsstoff, oppgaver og aktiviteter knyttet til komperansemålene og de fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Her fins et bredt utvalg av forslag til samtaler, litteratur, sanger, praktiske aktiviteter og kunst- og håndverksoppgaver. Lærerens bok er en idébank for planlegging av opplæringen tilpasset lokale forhold. Lærerens bok har en vedleggsdel med sanger, tekster, kopieringsoriginaler og transparenter.

Fagnettsted
Verket har fagnettsted med oppgaver og spill til hvert tema i grunnbøkene. Oppgavene er lagd i tre vanskelighetsgrader og er selvinstruerende, med mye bruk av bilder og symboler. De egner seg både til individuelt arbeid og som samarbeidsoppgaver. Sammen med oppgavene i grunnboken, arbeidsboken og lærerens bok, gir fagnettstedet muligheter for differensiering og variasjon. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Forfatterbilde

Liv-Astrid Egge

Lilv-Astrid Eggen er utdannet lærer med tilleggsutdanning blant annet innen spesialpedagogikk, og pedagogisk arbeid med småskoletrinnet. Hun har arbeidet som lærer, veileder, inspektør og rektor. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Tove Larsen

Tove Larsen er utdannet lærer med videreutdanning i pedagogikk, spesialpedagogikk, barnelitteratur og i skriving av faglitterære tekster. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Kristin Eli Strømme

Kristin Eli Stømme er utdannet førskolelærer, og har arbeidserfaring fra barnehage, skole, lærerutdanning og veiledningstjeneste. Hun arbeider nå som fagsjef i Trygg Trafikk. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.