Regnbuen Ny utgave

Naturfag og samfunnsfag 1-4

Fag: Naturfag, Samfunnsfag
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Regnbuen Ny utgave

Regnbuen Ny utgave er skrevet til K06. Til fagfornyelsen lager vi nye læreverk i samfunnsfag og naturfag for 1. til 4. trinn.


Grunnbok

Grunnbøkene har både et lekent preg og en tydelig struktur. Symboler og fargekoder gjør det lett å orientere seg. Bøkene har et klart faglig fokus, og serien ivaretar alle kompetansemålene i Kunnskapsløftet for naturfag og samfunnsfag. På de første trinnene er både naturfag og samfunnsfag integrert i temaene. Fagene kommer tydeligere fram for hvert trinn, og Regnbuen 4 er en todelt bok med naturfagtemaene og samfunnsfagtemaene atskilt.

Arbeidsbok
Arbeidsbøkene følger temaene i grunnbøkene med samme tydelige struktur. Her kan elevene jobbe med et rikt utvalg av oppgaver som forsterker læringen av fagstoffet. Arbeidsbøkene er i stor grad selvinstruerende. Mange av oppgavene er egnet til aldersblandede aktiviteter. Noen oppgaver har økende vanskelighetsgrad, og noen kan løses på flere måter.

Cd
Cd-ene inneholder sanger, lyttestoff, rim og regler som er knyttet til temaene. Cd-ene gjenspeiler fagstoffet og gir støtte til en del av de musiske aktivitetene.

Lærerens bok
Lærerens bok er sentral i verket. Den inneholder mål, metoder, bakgrunnsstoff, oppgaver og aktiviteter knyttet til komperansemålene og de fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Her fins et bredt utvalg av forslag til samtaler, litteratur, sanger, praktiske aktiviteter og kunst- og håndverksoppgaver. Lærerens bok er en idébank for planlegging av opplæringen tilpasset lokale forhold. Lærerens bok har en vedleggsdel med sanger, tekster, kopieringsoriginaler og transparenter.


Til toppen

Forfatter(e)

Kristin Eli Strømme er barnehagelærer og opplæringssjef i Trygg Trafikk. Hun har erfaring fra barnehage, skole, skolefritidsordning, lærerutdanning, pedagogisk veiledningstjeneste og kursvirksomhet. Kristin har utgitt lærebøker for barnetrinnet og sakprosa for barn og voksne.

Titler/bestilling
Tilleggsmateriell