Vestens idéhistorie

Bøker i serien

Vestens idéhistorie gir en levende framstilling av den vestlige idéhistorien fra oldtiden til våre dager, og er skrevet av en ny generasjon norske idéhistorikere. I bøkene presenteres de filosofiske, religiøse, vitenskapelige, politiske og estetiske ideene som har formet menneskenes forestillingsverden opp gjennom historien, og som fremdeles setter sitt preg på vår tenkning.

Bøker i serien