Vestens idéhistorie, bind 2 (Heftet)

Renessanse og reformasjon

Serie: Vestens idéhistorie 2

Forfatter:

Else Marie Lingaas

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 304
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
Serie: Vestens idéhistorie
Serienummer: 2
ISBN: 9788276349535
Kategori: Idéhistorie
Fag: Idéhistorie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vestens idéhistorie, bind 2

Bind 2 av Vestens idéhistorie tar for seg tiden etter svartedaudens herjinger til Bruno brennes på bålet i Roma i 1600. Boka presenterer periodens sentrale idéer og utviklingstrekk slik de manifesterer seg i filosofi, teologi, vitenskapshistorie, kunst og litteratur, men også i teknologi og hverdagspraksis. Menneskets egenverdi og indre liv står sentralt, samtidig som verden blir større, både geografisk og mentalt. Menneskene får et nytt forhold til historien, det utvikles nye politiske begreper og det oppstår heftige diskusjoner om gudsbilder og den rette tro. En magisk forståelse av naturens indre sammenhenger danner startpunktet for moderne naturvitenskap. Epoken markerer dermed inngangen til en ny æra i vår intellektuelle historie.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Grep om fortiden

    Perspektiver og metoder i idéhistorie

    Ellen Krefting, Espen Schaanning og Reidar Aasgaard (red.)

    Heftet
Presse Vestens idéhistorie, bind 2

«Trass i desse innvendingane vil eg varmt tilrå boka. Ho kan tilføra den lærde nye perspektiv og gje novisen ei nyttig innføring i eit stort og uoversiktleg fagfelt.»

Joar Haga, Nettverk for katolsk teologiLes hele anmeldelsen

«Vestens idéhistorie er vel mest af alt at betragte som en godmodig trojansk hest. På overfladen og i udseende et værk der kunde være skrevet i 1950’erne, men på indersiden en komplet opdatering af den vestlige idéhistorie ud fra den nyeste forskning. Som sådan et værk enhver nationalstat med respekt for sit eget udsyn bør have. Enhver student bør kunne tage en klassisk fremstilling af vestens idéhistorie ned fra hylden og så få det store stræk fra Homer til Hitler. Jeg tror sagtens Vestens idéhistorie kunne blive fast inventar.»

Frank Beck Lassen, Arr Idéhistorisk tidsskrift 1-2 2013

«Vestens idéhistorie anbefales. Alle de tre bindene gir lyst og inspirasjon til å lese videre, til å fordype seg i ulike temaer. Og jeg vil fremheve det arbeidet som er lagt i utvelgelsen av de mange illustrasjonene, der kunst og arkitektur brukes til ytterligere å understreke sentrale ideer. Verket er likevel grundig nok til at det står på egne ben som en moderne, oppdatert idéhistorisk gjennomgang av mange sentrale ideer som har preget vestlig tenkning.»

Mathilde Fasting, minervanett.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Else Marie Lingaas er stipendiat i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år skrevet om og undervist i idehistoriske emner knyttet til renessanse og reformasjon.
Bøker i serien