Vestens idéhistorie, bind 1 (Heftet)

Antikken og middelalderen, 750 f.kr-1350

Serie: Vestens idéhistorie 1

Forfatter:

Christine Amadou

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 304
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
Serie: Vestens idéhistorie
Serienummer: 1
ISBN: 9788276349528
Kategori: Idéhistorie
Fag: Idéhistorie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vestens idéhistorie, bind 1

Bind 1 av Vestens idéhistorie beskriver tenkningen i antikken og middelalderen. De førmoderne ideenes utvikling presenteres gjennom ti tematiske kapitler som viser kontinuiteten i epoken, men også hvordan ulike forestillinger og tradisjoner er blitt forkastet og bearbeidet. Vi blir gjort kjent med sentrale tenkere og ideer, i tillegg til kulturfenomener og kulturmøter som har lagt grunnlaget for den vestlige sivilisasjonen. Det var nemlig i denne lange perioden at institusjoner som demokratiet, keiserdømmet, Kirken og universitetet så dagens lys.

Boken viser hvordan forestillinger om blant annet språk, politikk, estetikk, krig, kjærlighet og kjønn har utviklet seg over tid og hvordan de har preget menneskers liv på ulike plan helt fram til våre dager.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Vestens idéhistorie, bind 1

«Men jeg hadde ikke lest mange sidene før jeg ble revet med av fremstillingen [...] Forfatteren har maktet å støpe stoffet i en levende form. Eksemplene hun benytter er gode, og ikke minst lykkes hun godt med å binde sammen de enkelte kapitlene i en sammenhengende narrativ med god flyt over mange hundreår. Boken er forsynt med en solid liste over tilgjengelige moderne oversettelser av sentrale skriftlige kilder, samt relevant sekundærlitteratur. [...] Det er jo ikke så utfordrende å forelese i tilknytning til en bok der alt er sagt. Viktigere er det at det som fremstilles er godt sagt. Og den kunsten kan Christine Amadou.»

Jan Schumacher, Nettverk for katolsk teologiLes hele anmeldelsen

«Christine Amadous bok om antikken og middelalderen i Vestens idéhistorie kunne lett sprengt alle rammer. I stedet har vi fått en kondensert, men rik innføring som gir lyst til å lese mer. [...] Ved å strukturere boken tematisk fremfor kronologisk, stadig aktualisere stoffet, og ikke minst forklare komplekse ideer både klart og kortfattet, evner Amadou like fullt å fremstille dette veldige materiale på en pedagogisk og engasjerende måte.»

Sissel Undheim, salongen.noLes hele anmeldelsen

«Vestens idéhistorie er vel mest af alt at betragte som en godmodig trojansk hest. På overfladen og i udseende et værk der kunde være skrevet i 1950’erne, men på indersiden en komplet opdatering af den vestlige idéhistorie ud fra den nyeste forskning. Som sådan et værk enhver nationalstat med respekt for sit eget udsyn bør have. Enhver student bør kunne tage en klassisk fremstilling af vestens idéhistorie ned fra hylden og så få det store stræk fra Homer til Hitler. Jeg tror sagtens Vestens idéhistorie kunne blive fast inventar.»

Frank Beck Lassen, Arr Idéhistorisk tidsskrift 1-2 2013Les hele anmeldelsen

«Vestens idéhistorie anbefales. Alle de tre bindene gir lyst og inspirasjon til å lese videre, til å fordype seg i ulike temaer. Og jeg vil fremheve det arbeidet som er lagt i utvelgelsen av de mange illustrasjonene, der kunst og arkitektur brukes til ytterligere å understreke sentrale ideer. Verket er likevel grundig nok til at det står på egne ben som en moderne, oppdatert idéhistorisk gjennomgang av mange sentrale ideer som har preget vestlig tenkning.»

Mathilde Fasting, minervanett.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Christine Amadou (f. 1958) er førsteamanuensis i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo. Amadou har antikken og senantikken som forskningsfelt, og har skrevet doktorgradsavhandling (2006) om bysantinsk hagiografi. De siste årene har hun også arbeidet med antikkresepsjon og oversettelseshistorie.

Bøker i serien