Sigrun K. Ertesvåg

Sigrun K. Ertesvåg

Sigrun K. Ertesvåg er professor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger og professor II ved Høgskulen i Volda. Ho har lang erfaring med utvikling og implementering av kompetanseutvikling innan leiarskap i klassa saman med norske lærarar og skular. Ho har leia ei rekkje større og mindre forskingsprosjekt både innan skuleutvikling generelt og retta mot interaksjon mellom lærarar og elevar spesielt. I CIESL-prosjektet, som er i avsluttingsfasen, er skuleutvikling og utvikling av interaksjon mellom lærarar og elevar sett i samanheng.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Språk/målform