Atferdsproblemer (Heftet)

Innføring i pedagogisk analyse

Forfatter:

Petter Aasen, Sigrun K. Ertesvåg, Birgit Nordtug og Birgit Leirvik

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 261
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202217945
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Om utgivelsen Atferdsproblemer

Atferdsproblemer er ofte et sentralt tema når skole og undervisning står på dagsorden og forfatterne av denne boken drøfter ulike forståelser av atferdsproblemer.

Atferdsproblemer er ofte et sentralt tema når skole og undervisning står på dagsordenen. En av pedagogikkens oppgaver er å gi grunnlag for å beskrive, reflektere over, vurdere og stimulere barn og unges atferd.

I denne boken presenterer og drøfter forfatterne ulike forståelser av atferdsproblemer. De knytter an til samfunnsrettet pedagogikk og et sosialiseringsteoretisk perspektiv. Forfatterne understreker at pedagogisk analyse og profesjonalitet krever individualpsykologisk, sosialpsykologisk, sosiologisk, samfunnshistorisk og didaktisk innsikt.

Boken henvender seg til studenter i pedagogikk og til alle som er opptatt av kvalitet i barn og unges oppvekstmiljø.

Til toppen

Forfatter(e)

Petter Aasen er professor i utdanningsvitenskap og rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Fra 1997-2007 var han direktør ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Hans forskningsfelt er utdanningspolitikk og utdanningsreformer.

Sigrun K. Ertesvåg er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hennes omfatter studier av læreres profesjonelle utvikling innen lederskap i klasserommet. Her inngår også studier av hvordan kontekstuelle faktorer kan ha betydning for resultat av initiativ for å styrke lederskap i klasserommet.

Birgit Nordtug jobber som førsteamanuensis i psykologi ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsinteresser er for tiden først og fremst av teoretisk karakter knyttet til psykologiske grunnlagsproblemer, semiotikk og fransk psykoanalyse. Hun driver imidlertid også litt med empirisk forskning knyttet til en oppfølging av doktorgradsavhandlingens tematikk om subjektivitet og spiseforstyrrelser.