Mari Ann Letnes

Mari Ann Letnes

Mari Ann Letnes er førsteamanuensis i pedagogikk og kunst og håndverk ved NTNU. Hun har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns praktisk skapende arbeid og kunstfaglige læreprosesser i skole og i barnehage samt til barns bruk av digital teknologi i skapende prosjekter. Letnes deltar i ulike europeiske forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Hun har bred undervisningserfaring fra grunnskolen, kulturskolen, videregående skole og barnehagelærerutdanning.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform