Inger Marie Lid

Inger Marie Lid

Omtale

Inger Marie Lid er professor ved VID vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag. Hun har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for helsefag. Lid er utdannet teolog, med phd i systematisk teologi. Hun arbeider innen funksjonshemmingsforskning, medborgerskap, og universell utforming.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4