Plan og samfunn (Heftet)

System, praksis, teori

Forfatter:

Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth og Ronny Kristiansen

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 344
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202587338
Kategori: Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Plan og samfunn

Plan og samfunn gir en oversiktlig og oppdatert framstilling av norsk planlegging, ti år etter at plan- og bygningsloven av 2008 ble vedtatt. I løpet av disse årene har planlegging blitt et stadig viktigere redskap for å forme samfunnsutviklingen og skape bærekraftige og gode steder, byer og regioner. Boka retter seg mot forskere, studenter, folkevalgte og et planinteressert publikum. Bokas forfattere har bakgrunn både fra planfaglige forsknings- og utdanningsmiljøer og fra norsk planpraksis.

Til toppen

Forfatter(e)

Nils Aarsætherer dr.philos., statsviter/sosiolog og tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Fra 2018 er han seniorforsker ved Norut i Tromsø.

Ellen Falleth er dr.ing., planlegger og professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging.
Torill Nyseth er ph.d. og professor ved Universitetet i Tromsø, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging.
Ronny Kristiansen er ph.d. og prosjektingeniør ved Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Avdeling for byutvikling.
Jørn Cruickshank (f. 1967) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder.

Anniken Førde er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Inger Marie Lid er professor ved VID vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag. Hun har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for helsefag. Lid er utdannet teolog, med phd i systematisk teologi. Hun arbeider innen funksjonshemmingsforskning, medborgerskap, og universell utforming.

Toril Ringholm er dr.polit., arbeider som seniorforsker ved Norut og har ledet flere prosjekter innenfor lokalsamfunns- og regionalforskning. Hun har også skrevet en lang rekke artikler om demokrati, styring, nye samarbeidsformer, utvikling og innovasjon.