Plan og samfunn (Heftet)

System, praksis, teori

Forfatter:

Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth og Ronny Kristiansen

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 344
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202587338
Kategori: Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Plan og samfunn

Plan og samfunn gir en oversiktlig og oppdatert framstilling av norsk planlegging, ti år etter at plan- og bygningsloven av 2008 ble vedtatt. I løpet av disse årene har planlegging blitt et stadig viktigere redskap for å forme samfunnsutviklingen og skape bærekraftige og gode steder, byer og regioner.

Innledningsvis gir boka en historisk introduksjon til planlegging som virksomhet og viser oppbygging og sammenhenger i det norske plansystemet. Deretter drøfter forfatterne sentrale plantema, som miljømessig og sosial bærekraft, bykvalitet, medvirkning fra innbyggere og interessenter, og markedsbasert planlegging. Endelig presenteres nyere planteoretiske og metodiske tilnærminger til planlegging, som også benyttes til å drøfte og kaste lys over en norsk plankontekst.

Boka retter seg mot forskere, studenter, folkevalgte og et planinteressert publikum. Bokas forfattere har bakgrunn både fra planfaglige forsknings- og utdanningsmiljøer og fra norsk planpraksis. Sammen utviser de en faglig bredde som er godt tilpasset planlegging som en genuint tverrfaglig aktivitet.

Til toppen

Forfatter(e)

Nils Aarsætherer dr.philos., statsviter/sosiolog og tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Fra 2018 er han seniorforsker ved Norut i Tromsø.

Eva Falleth er dr.ing og professor i by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskap universitet (NMBU), Fakultet for landskap og samfunn.

Torill Nyseth er ph.d. og professor ved Universitetet i Tromsø, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging.

Ronny Kristiansen er ph.d. og prosjektingeniør ved Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Avdeling for byutvikling.

Jørn Cruickshank (f. 1967) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder.

Anniken Førde er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Inger Marie Lid er professor tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi og fra Universitetet i Oslo. Lids forskningsinteresser er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, etikk, medborgerskap og universell utforming.

Toril Ringholm er dr. polit. og førsteamanuensis i samfunnsplanlegging og kulturstudier ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har ledet og deltatt i flere forskningsprosjekter om offentlig innovasjon, og har publisert en lang rekke vitenskapelige artikler, bokkapitler og populærvitenskapelige artikler om emnet.