Universell utforming og samfunnsdeltakelse (Heftet)

Forfatter:

Inger Marie Lid

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 178
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202651213
Kategori: Estetiske fag , Helse- og sosialfag , Helsefag og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Estetiske fag, Helsefag, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Universell utforming og samfunnsdeltakelse

Universell utforming og medborgerskap er avgjørende faktorer om så mange som mulig skal få anledning til å ytre seg og delta aktivt i samfunnet.

I denne boken presenterer professor Inger Marie Lid ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes for at flest mulig kan være aktive ut fra sine egne forutsetninger. Hun utdyper universell utforming teoretisk og i praksis, og diskuterer forholdet mellom individ og fellesskap. Lid drøfter forutsetningene for samfunnsdeltakelse på ulike arenaer, og hvordan samfunnet kan bygge en kultur for likeverd, medborgerskap og likestilling.

Forfatteren reiser en rekke sentrale problemstillinger, blant annet om hvordan oppnå likeverdige muligheter for samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering, om universell utforming er like bra for alle, og om det finnes grenser for hva som skal utformes universelt.

Boken er aktuell og nyttig for studenter, yrkesutøvere og forskere innen samfunnsplanlegging, tjeneste- og produktutvikling, vernepleie og helsefag herunder ergoterapi og fysioterapi, pedagogikk, diakoni, IKT, tekniske fag, design og arkitektur.

Til toppen

Forfatter(e)

Inger Marie Lid er professor tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi og fra Universitetet i Oslo. Lids forskningsinteresser er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, etikk, medborgerskap og universell utforming.