Anne-Stefi Teigland
© Foto: Leif Gullstein

Anne-Stefi Teigland

Anne-Stefi Teigland er litteraturviter og førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Her underviser og forsker hun på barne- og ungdomslitteratur og formidling. Teigland har lang erfaring både som kritiker, formidler og forlagsredaktør. Hun har skrevet flere artikler om barne- og ungdomslitteratur.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform