Valg og politikk siden 1945 (Ebok)

Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie

Forfatter:

Johannes Bergh, Atle Haugsgjerd og Rune Karlsen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 297
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.97 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202699390
Kategori: Statsvitenskap
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Valg og politikk siden 1945

Boken tar utgangspunkt i alle stortingsvalg siden 1945, og forteller nyere norsk politisk historie fra at valg- og velgerperspektiv. De to første delene tar for seg sentrale utviklingstrekk hos velgere og politiske institusjoner i Norge.
* Hvilke saker har velgerne vært opptatt av?
* Hvordan har norske velgeres holdninger endret seg?
* Hvilket forhold har velgerne hatt til partiene?
* Hva betyr sosial bakgrunn for stemmegivning i dag sammenlignet med i årene etter krigen?
* Hvordan har velgernes tillit til politikerne endret seg?

Videre tar boken for seg de politiske institusjonene som velgerne bemyndiger: Stortinget, regjeringen og partiene; samt institusjonene som utgjør rammen som de demokratiske valgene skjer innenfor: valgordningen og mediene.

Til slutt fortelles ulike deler av norsk etterkrigshistorie av politikere som selv var en del av historien. Disse kapitlene er skrevet av Kjell Magne Bondevik, Kristin Clemet, Anne Enger, Carl I Hagen, Rasmus Hansson og Tove Strand, og i tillegg har Lilla Sølhusvik skrevet et intervju med Kristin Halvorsen.

Boken gir viktige og originale bidrag til å forstå utviklingen av vår nære politiske historie, og er egnet for studenter og skoleelever som søker en innføring i temaet. Den er også viktig for allment politisk interesserte så vel som forskere og andre fagpersoner.

Til toppen

Andre utgaver

Valg og politikk siden 1945
Bokmål Fleksibind 2020
Forfatter(e)

Johannes Bergh er statsviter, forsker og leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han forsker på politisk deltagelse, mobilisering av ungdom, valgordninger, demokratisk innovasjon og reformer. Bergh er medredaktør av Valg og politikk siden 1945. Velgere,institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie (2020, Cappelen Damm Akademisk).

Rune Karlsen (f. 1975) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Karlsens forskningsområder omfatter blant annet politisk kommunikasjon, valgkamp, politiske partier, politiske eliter og mediepåvirkning.

Tor Bjørklund er dr.philos med en avhandling om folkeavstemninger og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Dag Arne Christensen (f. 1961) er statsviter med doktorgrad (dr.philos) fra Universitetet i Bergen og er forsker I ved NORCE Samfunn i Bergen. Hans forskningsfelt og faglige interesser er velferdspolitikk, valgsystemer, politisk deltakelse, offentlig opinion, eksperimentelle metoder og terrorisme. For tiden leder han et større forskningsprosjekt om innvandrernes integrasjon i Norge.

Henning Finseraas er statsviter og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning.

Carl I. Hagen (1944) var formann i Fremskrittspartiet fra 1978-2006, og visepresident i Stortinget 2005-9. Han jobber nå som kommunikasjonsrådgiver.

Åsta Dyrnes Nordø er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

Hilmar Rommetvedt (f. 1951) er dr.polit., forsker I ved NORCE (Norwegian Research Centre) i Stavanger og medlem av International Political Science Association’s Executive Committee. Tidligere har han blant annet vært forskningsleder ved Rogalandsforskning/IRIS (nå en del av NORCE) og professor II ved Universitetet i Stavanger. I tillegg til lokalvalg omfatter hans forskning særlig forholdet mellom Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene innenfor ulike politikkområder som miljø og landbruk, idrett og kultur, internasjonal handel, helse og velferd.

Lawrence E. Rose (f. 1944) har doktorgrad fra Stanford University i USA, er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er tilknyttet Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Hans faglige virksomhet omfatter blant annet lokalpolitikk og forvaltning, lokaldemokrati, politisk atferd og demokratisk medborgerskap.

Jo Saglie (f. 1965) er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsområder omfatter blant annet politiske partier og partiorganisasjoner, lokalvalg og lokaldemokrati og sametingsvalg og urfolkspolitikk. For tiden leder han Lokalvalgundersøkelsene 2019 og 2023 (sammen med Signe Bock Segaard) og Sametingsvalgundersøkelsen 2021.

Signe Bock Segaard (f. 1975) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er nå forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Segaards forskningsområder omfatter blant annet demokrati, valg, representasjon, velgeratferd og politisk tillit. Hun har tidligere vært leder for flere forskningsprosjekter innen disse områdene, blant annet evalueringene av forsøk med internettvalg i Norge og et prosjekt om politisk tillit. For tiden leder hun Lokalvalgundersøkelsene 2019 og 2023 (sammen med Jo Saglie) og er knyttet til Stortingsvalgundersøkelsen 2021.

Lilla Sølhusvik (f. 1967) har i en årrekke vært politisk journalist i NRK. Hun har også vært utenriksreporter og redaksjonssjef for NRK Alltid Nyheter.