Tor Bjørklund
© Universitetet i Oslo

Tor Bjørklund

Tor Bjørklund er dr.philos med en avhandling om folkeavstemninger og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform