Tor Bjørklund
© Sendt av Bjørklund som papirkopi

Tor Bjørklund

Tor Bjørklund (f. 1947), professor emeritus i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Han har skrevet og redigert flere bøker (blant annet Mot strømmen. Kampen mot EF 1961 – 1972), samt publisert en rekke fagartikler. Hans doktoravhandling, Periferi mot sentrum. Landsomfattende folkeavstemninger i Norge, dreide seg folkeavstemninger. Mange av hans arbeider ligger i skjæringsfeltet mellom valgforskning og historie.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform