Valg og politikk siden 1945 (Fleksibind)

Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie

Forfatter:

Johannes Bergh, Atle Haugsgjerd og Rune Karlsen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 300
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202664602
Kategori: Statsvitenskap og Samfunnsvitenskap
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Valg og politikk siden 1945

Formålet med denne boken er å analysere nyere norsk politisk historie fra et valg-­ og velgerperspektiv. Bokens to første deler tar for seg sentrale utviklingstrekk hos velgere og politiske institusjoner i Norge siden 1945, mens bokens tredje del beskriver noen utvalgte hendelser som har formet den politiske utviklingen.

Del 1 kaster lys over norsk politisk historie fra et velgerperspektiv. Kapitlene tar for seg sentrale utviklingstrekk hos norske velgere langs seks dimensjoner: velgeres dagsorden, politiske holdninger, sosiale bakgrunn, tilknytning til partiene, valgdeltakelse og tillit til det politiske systemet.

Del 2 tar for seg de politiske institusjonene som velgerne bemyndiger: Stortinget, regjeringen og partiene; samt institusjonene som utgjør rammen som de demokratiske valgene skjer innenfor: valgordningen og mediene. De to første delene av boken er forfattet av noen av de fremste norske forskerne på hvert av disse områdene.

I del 3 fortelles ulike deler av norsk etterkrigshistorie av politikere som selv var en del av historien. Kapitlene er skrevet av Kjell Magne Bondevik, Kristin Clemet, Anne Enger, Carl I. Hagen, Kristin Halvorsen, Rasmus Hansson og Tove Strand. Hvert av bidragene kaster nytt lys over og gir et personlig perspektiv på norsk politisk historie.

Boken gir viktige og originale bidrag til å forstå utviklingen av vår nære politiske historie, og er egnet for studenter og skoleelever som søker en innføring i temaet. Den er også viktig for allment politisk interesserte så vel som forskere og andre fagpersoner.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Johannes Bergh er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Rune Karlsen er statsviter (ph.d.), postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hans forskning har fokusert på valg, valgkamp og politisk kommunikasjon.

Tor Bjørklund er dr.philos med en avhandling om folkeavstemninger og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Dag Arne Christensen er statsviter (dr.philos) og forsker ved Uni Rokkansenteret. Han har publisert flere artikler om nordisk partipolitikk. Utover dette er hans forskning sentrert rundt valgsystemer, politisk representasjon og ulike former for politisk deltakelse.

Henning Finseraas er statsviter og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning.

Carl I. Hagen (1944) var formann i Fremskrittspartiet fra 1978-2006, og visepresident i Stortinget 2005-9. Han jobber nå som kommunikasjonsrådgiver.

Åsta Dyrnes Nordø er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

Signe Bock Segaard er statsviter (Ph.D). Hun er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor. Hennes faglige interesser og forskningsfelt er frivillig sektor, lokal offentlig administrasjon og politikk, elektronisk forvaltning og demokrati og kommunikasjon og nye medier.

Lilla Sølhusvik (f. 1967) har i en årrekke vært politisk journalist i NRK. Hun har også vært utenriksreporter og redaksjonssjef for NRK Alltid Nyheter.