Signe Bock Segaard
© Institutt for samfunnsforskning

Signe Bock Segaard

Signe Bock Segaard er statsviter (Ph.D). Hun er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor. Hennes faglige interesser og forskningsfelt er frivillig sektor, lokal offentlig administrasjon og politikk, elektronisk forvaltning og demokrati og kommunikasjon og nye medier.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform

Anmeldelser

«Alt i alt er dette en meget leseverdig bok. Den bør være obligatorisk lesning for alle som er interessert i, og ønsker å mene noe om, nettverk og tillit i det norske samfunnet per i dag.»

Anders Skøien Barstad, Sosiologisk tidsskrift 1/2012Sosial kapital i Norge