Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia (Heftet)

Forfatter:

Tommy Haugen og Rune Høigaard (red.)

Om utgivelsen Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Psykologiske faktorer har vist seg å ha stor betydning for både for deltagelse og prestasjoner i idrett. I denne vitenskapelige antologien presenteres for første gang mangfoldet i den idrettspsykologiske forskningen i Skandinavia. Gjennom tolv kapitler illustrerer bidragsytere fra sentrale idrettspsykologiske forskningsmiljøer i Sverige, Danmark og Norge forskning på et vidt spekter av problemstillinger. Ved å publisere bidragene samlet som en Open Access-antologi ønsker forfatterne å nå forskere innenfor idrettspsykologi, idrettspsykologiske rådgivere og fagpersoner i alle de skandinaviske landene. Antologien vil også være interessant for alle som er interessert i idrett.

Redaktører for boka er Tommy Haugen og Rune Høigaard, begge fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Tommy Haugen er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Sogn og Fjordane (2002), med mellomfag i idrettsvitenskap (2003) og mastergrad i idrettsvitenskap (2005) fra Høgskolen i Agder. Han har en ph.d innen idrettsvitenskap (2013) fra Norges idrettshøgskole. Jobber for tiden som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, med undervisning, forskning og veiledning innen tema som barn og unges utvikling, helseatferd, fysisk aktivitet og mental helse, motivasjonspsykologi og idrettslig prestasjon.

Rune Høigaard (f. 1962) er professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder og professor II ved NTNU. Han er også fagansvarlig i idrettspsykologi ved Olympiatoppen Sør. Høigaard har lang erfaring med undervisning innenfor veiledning, coaching, gruppedynamikk og idrettspsykologi. I tillegg har han mange års erfaring med veiledning, teamutvikling og organisasjonsutvikling innenfor idrett og næringsliv. Hans primære forskningsfelt er gruppedynamikk, veiledning, coaching og ledelse i idrett. Han har publisert en rekke nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler og bøker.

Frank E. Abrahamsen har en ph.d. i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole (2007), der han jobber i dag. Han har tidligere jobbet over ti år for Olympiatoppen og har jobbet med over femti landslag i idrett, samt andre prestasjonsgrupper som kokkelandslagene og Forsvaret. Han er derfor svært interessert i psykologiske emner rundt topprestasjoner og forsker på både utøvere og trenere.Tema for publiseringer de siste årene har typisk vært motivasjon, stress og lederskap.
Astrid Becker-Larsen er uddannet cand. scient. i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet (2016). Hun er ansat som videnskabelig assistent i forskningsenheden LET’S - Learning and Talent in Sport, hvor hun underviser og forsker indenfor emnerne talentudvikling, sportspsykologi, teamudvikling, mental stress og genopladning. Hun er tilknyttet Team Danmarks eksterne netværk af sportspsykologiske konsulenter samt næstformand i DIFO - Dansk Idrætspsykologisk Forum, der har til formål at udbrede og udvikle sportspsykologi i Danmark.
Martin Kjeøen Erisktad er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder. Han har i tillegg undervisningsplikt innen fagene idrettspsykologi, statistikk og metodelære samt praktiske aktiviteter. Han er medlem av forskningsgruppa SEP-HEP (Sport and Exercise Psychology: Health, Education and Performance) og gjennomfører sitt ph.d.-arbeid på Assist-prosjektet, som er et forskningsprosjekt på spillerutvikling i fotball.
Harald S. Gaard har pedagogisk utdanning og mastergrad i idrettsvitenskap fra Universitet i Agder (2016). Han har UEFA-B lisens (NFF), er hovedtrener for Kongsberg IF (a-lag, fotball) og jobber som lektor ved Tislegård ungdomsskole.
Rune Giske er dr.scient. i idrettsvitenskap. Han jobber for tiden som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og underviser i idrettspsykologi, ballspill, motorisk læring og coaching på ulike studienivåer. Han har lang erfaring som håndballtrener og ungdomstrener i fotball. I tillegg er Rune tilknyttet Olympiatoppen Sørvest som idrettspsykologisk rådgiver.
Joar Gjerde har pedagogisk utdanning og mastergrad i idrettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger (2015). Han er tidligere elitespiller i håndball og har mastercoach-utdanning fra NHF/EHF, er hovedtrener for Viking HK (A-lag håndball), og er trener for juniorlandslaget LM98. Gjerde jobber også som lektor ved St. Svithun VGS.
Kristoffer Henriksen er uddannet psykolog fra Århus Universitet (2001). Han er ansat som lektor i talentudvikling og phd. i sportspsykologi ved Syddansk Universitet og forskningsleder for forskningsenheden LETS – Learning and Talent in Sport. I tillæg er han ansat som sportspsykologisk konsulent i Team Danmark. Her hjælper han danske atleter og trænere med at trives, opbygge mental styrke og præstere under pres. Han har fulgt danske atleter til adskillige mesterskaber, herunder to gange de Olympiske Lege.
Jørgen Holmemo har en mastergrad i idrettsvitenskap fra Seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole. Han skrev masteroppgave om norske elitetreneres forhold til sine overordnede og underordnede i 2015. Han jobber i dag som personlig trener og mental trener.
Carsten Hvid Larsen er cand.scient. i idræt, European Master i Sport and Exercise Psychology og Ph.D indenfor talentudvikling og sportspsykologi. Han er ansat halvtid som studielektor i talentudvikling og sportspsykologi ved Syddansk Universitet i forskningsenheden LETS – Learning and Talent in Sport. I resten af tiden arbejder han som sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, hvor han hjælper trænere og atleter med at håndtere pres, udvikle mental sundhed og støtter udviklingen af højtydende teams. Han arbejder med atleter der har deltaget i EM, VM og OL.
Per-Mathias Høgmo er utdannet adjunkt fra Lærerhøgskolen i Tromsø. Han har i tillegg mellom- og hovedfag fra Norges idrettshøgskole (NIH). Hans pågående doktorgradprosjekt ved UIT omhandler prestasjonskultur i organisasjoner. Han har jobbet som topptrener og leder på øverste nivå både nasjonalt og internasjonalt. Høgmo jobber for tiden som manager i Fredrikstad Fotballklubb.
Kazuma Ishimatsu er professor i nevropsykologi, og jobber som veileder og forsker på endringer i oppmerksomhet, eksekutiv funksjon og atferd ved økt alder. Han tok sin ph.d.-grad i Human Sciences ved Osaka University i 2004 (Tittel: “Visual Attention and Ageing”). Hans pågående forskning omhandler metakognisjon, post-error-kontroll og menneskelige faktorer i helseforetak. Ishimatsu har hatt et forskningssamarbeid med Flymedisinsk institutt de siste seks årene.
Andreas Ivarsson arbetar som universitetslektor i psykologi inriktning idrott, hälsa, och motion vid Högskolan i Halmstad. Andreas disputerade vid Linnéuniversitetet med en avhandling som handlar om idrottsskadans psykologi. Han arbetar även som idrottspsykologisk rådgivare där han framförallt har arbetat med klienter från fotboll och handboll.

Bjørn Tore Johansen er dr.scient. i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder. Han har lang erfaring med undervisning og veiledning på høgskole- og universitetsnivå innen idrettspsykologi, idrettspedagogikk og metodelære.

Urban Johnson arbetar som professor i psykologi inriktning idrott vid Högskolan i Halmstad (HH). Han har en Fil. Dr. examen i tillämpad psykologi från 1997 vid Lunds Universitet och är en internationellt aktiv forskare inom området “idrottsskadans psykologi”. Förutom forskningsledarroll på HH har han idag flera nationella uppdrag, t ex medlem i Svenska Fotbollsförbundets medicinska kommitte samt Centrum för Idrottsforskning.

Anders Meland (f.1975) har bakgrunn som idrettsoffiser i Sjøforsvaret. Han har master i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole innen coaching og idrettspsykologi. Han jobber for tiden som forsker og phd-student ved Flymedisinsk institutt, og er med i Olympiatoppens ressursgruppe innen idrettspsykologi.

Yngvar Ommundsen er utdannet allmennlærer fra Kristiansand lærerhøgskole 1975, med faglærerutdanning i kroppsøving 1977 og hovedfag 1979 i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Han har en ph.d innen idrettsvitenskap fra samme sted 1992. Han arbeider som professor innen idretts- og helsepsykologi ved Norges idrettshøgskole og ved Universitetet i Agder med særlig vekt på undervisning, forskning og veiledning innen motivasjonspsykologi, atferdsendring samt barn og unges kognitive og psykologiske utbytte av deltagelse i idrett og fysisk aktivitet.

Anne Marte Pensgaard er professor i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole, leder av Idrettspsykologiavdelingen i Olympiatoppen og mental trener for flere landslagsutøvere på ski, skøyter, skyting, friidrett og orientering, samt kvinnelandslaget i fotball.
Michael S. Reinboth har en ph.d.-grad innen idretts-/helsepsykologi fra Universitetet i Birmingham i England. Han er ansatt som førsteamanuensis innen idrettsvitenskap som underviser, forsker og veileder ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Bø. Hans forskningsinteresser ligger innenfor temaene motivasjon, prestasjonspsykologi, læringsmiljø og psykisk helse.
Knud Ryom er utdannet cand scient idrett fra Københavns Universitet (2011) og har en ph.d. også fra Københavns Universitet i 2017. Han er ansatt som postdoc ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Han er formann for DIFO (Dansk Idrætspsykologisk Forum) og styremedlem i EMCC (European Mentoring and Coaching Counsil). Han arbeider også som sportspsykologisk konsulent og fungerer som ekspert for DGI i relasjon til idrettspsykologi.
Kjetil M.U Salvesen er utdannet idrettspedagog med bachelor- og mastergrad fra Universitetet i Agder (2016). Han har i flere år jobbet som underviser fra barneskolenivå opp til og med universitetsnivå. Nå jobber han som idrettspedagog ved Frisklivssentralen i Kristiansand kommune, som er et helsefremmende lavterskeltilbud med vekt på livsstilsendring gjennom gruppedeltakelse.
Sondre Risdal Solheim er utdannet idrettsviter, med en bachelorgrad fra Høgskolen i Telemark avd. Bø og en mastergrad fra Universitetet i Agder. Han har også praktisk-pedagogisk utdanning fra Norges idrettshøgskole. For tiden jobber han fulltid som personlig trener ved Studio Jobbsprek i Oslo, samtidig som han arbeider for Norges Triatlonforbund med trenerutvikling rundt unge utøvere. Ved siden av dette driver han også aktivt med triatlon.
Bård Erlend Solstad har en doktorgrad (ph.d.) i idrettsvitenskap, med spesialisering i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole. Formålet med doktorgraden var å undersøke ulike aspekter ved trenerrollen i barne- og ungdomsfotball. Solstad er ansatt som postdoktor ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. I løpet av postdoktor-perioden arbeider Solstad med læringsklima, motivasjon og psykososialt utbytte av deltakelse i barne- og ungdomshåndball.
Reinhard Stelter er professor i idræts- og coachingpsykologi på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Efteruddannelse i idrætspsykologi fra den Tyske Psykolog Akademi og akkred. coachingpsykolog i International Society for Coaching Psychology. Tidligere formand for Dansk Idrætspsykologisk Forum (1994–2004) og medlem i FEPSAC bestyrelsen (1999–2007).
Louise Kamuk Storm er cand.scient i idræt, Ph.D indenfor talentudvikling og sportspsykologi. Hun forsker og underviser i talentudvikling og sportspsykologi ved Syddansk Universitet i forskningsenheden LETS – Learning and Talent in Sport. Hendes forskning fokuserer på, hvordan kultur former karriereveje og talentudviklingsmiljøer. Hendes forskning er anvendelsesorienteret og derfor indgår hun i tæt samspil med trænere og ledere i praksis.
Anthony Wagstaff er flylege og spesialist i arbeidsmedisin samt professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Han har vært sentral i utviklingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for flygende personell i Luftforsvaret og har en bred interesse innenfor flysikkerhet, flyoperativt arbeidsmiljø og optimalisering av funksjoner innenfor luftfarten. Han er president for European Society of Aerospace Medicine og styremedlem i International Academy of Aviation and Space Medicine.
Bente Wold er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, med ph.d. fra samme sted i 1989. Hun arbeider med tverr- og flerfaglig forskning om helsefremmende arbeid blant barn og unge basert på teorier og metoder innen helse-, sosial- og utviklingspsykologi, atferdsepidemiologi og pedagogikk.