Kjetil Marius Ulland Salvesen

Kjetil Marius Ulland Salvesen

Kjetil M.U Salvesen er utdannet idrettspedagog med bachelor- og mastergrad fra Universitetet i Agder (2016). Han har i flere år jobbet som underviser fra barneskolenivå opp til og med universitetsnivå. Nå jobber han som idrettspedagog ved Frisklivssentralen i Kristiansand kommune, som er et helsefremmende lavterskeltilbud med vekt på livsstilsendring gjennom gruppedeltakelse.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2