Yngvar Ommundsen

Yngvar Ommundsen er utdannet allmennlærer fra Kristiansand lærerhøgskole 1975, med faglærerutdanning i kroppsøving 1977 og hovedfag 1979 i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Han har en ph.d innen idrettsvitenskap fra samme sted 1992. Han arbeider som professor innen idretts- og helsepsykologi ved Norges idrettshøgskole og ved Universitetet i Agder med særlig vekt på undervisning, forskning og veiledning innen motivasjonspsykologi, atferdsendring samt barn og unges kognitive og psykologiske utbytte av deltagelse i idrett og fysisk aktivitet.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4