Teaching and learning English (Heftet)

Forfatter:

Christian Carlsen, Magne Dypedahl, Sarah Hoem Iversen og Helene Hauge

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202671082
Kategori: Språk og litteratur , Engelsk og fremmedspråk og Engelsk og fremmedspråk
Fag: Engelsk og fremmedspråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Teaching and learning English

This new edition of the book provides up-to-date knowledge on some of the most essential aspects of modern English teaching and learning in Norway and shows how teachers can help learners increase their learning outcomes. All the chapters are revised according to the new national curriculum, four new chapters are added and three of the revised chapters are now available online.

Teaching and Learning English centers around the four basic skills of language teaching and learning: speaking, listening, reading and writing. Other essential topics covered include the new national curriculum, plurilingual teaching and learning, intercultural learning, online and digital tools, literature, grammar, pronunciation, vocabulary learning, assessment, language awareness and teachers’ beliefs, norms and variation and the use of language corpora. Readers are also introduced to the history of English teaching and learning by one of the pioneers of modern English didactics in Norway, Aud Marit Simensen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Magne Dypedahl er førstelektor i engelskdidaktikk og engelsk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Camilla Bjørke er førstelektor i fremmedspråksdidaktikk og tysk ved Høgskolen i Østfold.

Tony Burner er professor i engelsk ved lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge og professor II ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har også erfaring fra undervisning i ungdomsskole, videregående opplæring og voksen­opplæringer i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Burner har doktorgrad i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole, hvor han skrev om formativ skrivevurdering i engelskklasser på ungdomstrinnet. I tillegg til klasseromsvurdering har han skoleutvikling, læreres profesjonelle utvikling, veiledning, flerspråklighet og mangfoldskompetanse som forskningsinteresser.

Henrik Bøhn er førsteamanuensis i engelskdidaktikk og engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har tidligere jobbet som engelsklærer i videregående skole og har mer enn 20 års erfaring som foreleser og veileder i engelsk og engelsk fagdidaktikk. Hans forskningsinteresser omfatter vurdering, språklæring og interkulturell kommunikasjon.

Åsta Haukås er professor i fremmedspråksdidaktikk og tysk ved Universitetet i Bergen.

Ragnhild E. Lund er professor i engelsk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Gro-Anita Myklevold er høgskolelektor i engelskdidaktikk og engelsk ved Høgskolen i Østfold.

Aud Marit Simensen er professor emerita i engelskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Blant hennes forskingsinteresser er læreplananalyse, teksters lesbarhet, tekstforenkling, analyse av vurderingskriterier og engelskfagets utvikling i norsk skole.