Tony Burner
© Fotograf: Jan Erik Kulberg

Tony Burner

Tony Burner er professor i engelsk ved lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge og professor II ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har også erfaring fra undervisning i ungdomsskole, videregående opplæring og voksen­opplæringer i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Burner har doktorgrad i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole, hvor han skrev om formativ skrivevurdering i engelskklasser på ungdomstrinnet. I tillegg til klasseromsvurdering har han skoleutvikling, læreres profesjonelle utvikling, veiledning, flerspråklighet og mangfoldskompetanse som forskningsinteresser.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5