Fremmedspråksdidaktikk (Heftet)

Forfatter:

Camilla Bjørke og Åsta Haukås (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 382
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202671099
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Engelsk og fremmedspråk og Engelsk og fremmedspråk
Fag: Engelsk og fremmedspråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fremmedspråksdidaktikk

Fremmedspråksdidaktikk gir en grundig innføring i de mest sentrale og aktuelle temaene innen fremmedspråksdidaktikk. Forfatterne bygger på forskning og teori om språklæring og språkundervisning og viser hvordan læreren kan arbeide målrettet og systematisk med å utvikle elevenes kunnskaper og ferdigheter.

Dette er en revidert utgave av boka fra 2018, men den er nå tilpasset de nye læreplanene i fagfornyelsen fra 2020. Sentrale temaer i boka Fremmedspråksdidaktikk er utvikling av de kommunikative ferdighetene, ordinnlæring, grammatikk, interkulturell kompetanse, litteratur og ikke minst vurdering og refleksjon over egen praksis som lærer. Boka omhandler dessuten språkovergripende temaer som flerspråklighet, metakognisjon og språklæringsstrategier, tilpasset opplæring og digital kompetanse. I tillegg inneholder boka et nytt kapittel om læremiddel.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Enacting Multilingualism

    From research to teaching practice in the English classroom

    Anna Krulatz, Anne Dahl and Mona Evelyn Flognfeldt

    Heftet
Forfatter(e)

Camilla Bjørke er førstelektor i fremmedspråksdidaktikk og tysk ved Høgskolen i Østfold.

Åsta Haukås er professor i fremmedspråksdidaktikk og tysk ved Universitetet i Bergen.

Emerentze Bergsland er førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Siden 1989 har hovedarbeidsfeltet vært fransk språk og kommunikasjon med vekt på fonetikk, grammatikk, merkantilt fagspråk og oversettelse. I de senere år har hun også undervist i engelsk fonetikk.

Camilla Bjørke er førstelektor i fremmedspråksdidaktikk og tysk ved Høgskolen i Østfold.

Henrik Bøhn er førsteamanuensis i engelskdidaktikk og engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har tidligere jobbet som engelsklærer i videregående skole og har mer enn 20 års erfaring som foreleser og veileder i engelsk og engelsk fagdidaktikk. Hans forskningsinteresser omfatter vurdering, språklæring og interkulturell kommunikasjon.

Maria Casado Villanueva er førsteamanuensis i engelsk ved Universitet i Sørøst-Norge, hvor hun underviser i flere studieprogrammer inkludert lærerutdanning. Hennes spesialområder er språklæring, Britisk litteratur og barnelitteratur. Hun har vært medforfatter på flere antologier for lærerstudenter.

Eli-Marie Danbolt Drange er førsteamanuensis i spansk språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen, der hun skrev en avhandling om bruk av engelske slangord i norsk og chilensk ungdomsspråk. Drange er oppvokst i Latin-Amerika og har lang erfaring som spansklærer på ulike nivåer. Hun er også medforfatter for aktivitetsgrammatikken ¡Claro que sí! og har vært bidragsyter til spanskverkene Vidas og Vamos til K06 og Encuentros for spansk 2 og forfatter av ¿Sabes? for spansk 1 til LK20.

Magne Dypedahl er førstelektor i engelsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har erfaring fra undervisning i videregående skole og arbeid med flere læreverk. Han har vært medredaktør og medforfatter for mange antologier om engelsk fagdidaktikk. Hans spesialområder er amerikansk kulturkunnskap og interkulturell kompetanse.

Ragnhild Elisabeth Lund is a Professor of English and English didactics at the University of South-Eastern Norway. Her research focuses on various aspects of the teaching of English.

Lise Vikan Sandvik er førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk og nestleder for utdanning ved Program for lærerutdanning, NTNU. Sandviks interessefelt er hovedsakelig rettet mot områdene skriving, vurdering for læring, utdanningsforskning og utvikling av læreres vurderingskompetanse. Hun har skrevet en avhandling om vurderingskultur i grunnskolens tyskundervisning (2011), og har publisert flere artikler og bokkapitler om læringsledelse, skriving og vurdering. Sandvik er forsker i det fireårige Udir-finansierte forskningsprosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) og har vært redaktør for rapportene i prosjektet. Sandvik har flere års erfaring som lærer i ungdomsskole og videregående skole.

Heike Speitz has been a professor of language education at the University of South-Eastern Norway since 2015. She has long experience from teaching and research at college and university level in several countries, and from teaching languages in upper-secondary schools in Norway. National and international research and development projects focus on curriculum development and language policies, an earlier start to foreign languages in school, and pluri-/multilingualism in languages education. As head of the languages section at Telemark Educational Research, she was involved in international projects with the Council of Europe, connected to the CEFR and the European Language Portfolio (ELP/PEL). Multilingualism, language learning, culture and identity are key words in her professional activities. For the past year, Heike Speitz has been the head of USN’s Ph.D. program in Culture Studies.

Eva Thue Vold er professor i fremmedspråksdidaktikk og fransk ved Universitetet i Oslo.