Emerentze Bergsland

Emerentze Bergsland

Emerentze Bergsland er førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Siden 1989 har hovedarbeidsfeltet vært fransk språk og kommunikasjon med vekt på fonetikk, grammatikk, merkantilt fagspråk og oversettelse. I de senere år har hun også undervist i engelsk fonetikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform