FRISK og SYK

Syk (Plastpakket)

Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin

Forfatter:

Vegard Bruun Wyller

Forfatter:
Innbinding: Plastpakket
Utgivelsesår: 2019
Illustratør: Toverud, Kari C.
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202549886
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Syk
En bok i sykdomslære og patofysiologi. De enkelte sykdommene er beskrevet med årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling.
  • Boken dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin i bachelorutdanningen i sykepleie.
  • Et stort antall anatomiske tegninger og andre typer illustrasjoner utfyller teksten og letter tilegnelsen av vanskelig fagstoff.
  • Realistiske pasienthistorier anskueliggjør helsepersonellets kliniske resonnement i ulike praksissituasjoner.
Fjorten medisinske fagkonsulenter har vært med på å kvalitetssikre denne 4. utgaven, og boken er oppdatert særlig på området medisinsk behandling. Sideomfanget er betydelig redusert fra 3. utgave. Tekst som ikke lenger er med, kan gjenfinnes som fordypningsstoff i bokens digitale læringsressurs med samme navn.

Ønsker utdanningen et komplett læreverk som dekker pensum i hele det naturvitenskapelige og medisinske fagområdet for bachelor i sykepleie eller andre helsefag? Da kan SYK kompletteres med FRISK (4. utg., isbn 978-82-02-54987-9). Bøkene er bygd opp etter organsystemene og følger hverandre i parallelle kapitler.

Til toppen

Forfatter(e)
Vegard Bruun Bratholm Wyller er dr.med. og spesialist i pediatri. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk.
FRISK og SYK