FRISK og SYK

SYK (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Mona Elisabeth Meyer og Vegard Bruun Wyller

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202446574
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Varighet: 1155 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen SYK (digital læringsressurs)

friskogsyk.no – eksamensforberedende nettsted i anatomi, fysiologi og sykdomslære for studenter i helsefagene

Øvelse gir bedre læring!

Digital læringsressurs til bøkene SYK 1+2. Med «test deg selv»-oppgaver, pasienthistorier med tilhørende øvingsoppgaver, umiddelbar svarsjekk og fasit, repetisjonsstoff, videoforelesninger, fordypningsstoff og supplerende figurer, forslag til utfyllende litteratur. Egne digitale bøker i mikrobiologi og farmakologi.

Har du kjøpt bøkene? E-nøkkelen bak i SYK 1 gir kostnadsfri tilgang til den digital læringsressursen. Følg bruksanvisningen der og få 100 % rabatt ved kjøp lisens. Lisensen gjelder i 3 år.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Syk 1+2

  Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin

  Vegard Bruun Wyller

  Plastpakket
 • Frisk

  Cellebiologi, anatomi, fysiologi

  Vegard Bruun Wyller

  Innbundet
Anmeldelser av SYK (digital læringsressurs)

Storverk om kroppen og sjukdommane for sjukepleieutdanninga

"Nettressursane er eg svært imponert over. Både omfanget, variasjonen og dei tekniske løysingane er noko av det beste eg har erfart, både for norske og utanlandske læreverk. All ære til forfattar og forlag for denne satsinga. Utfordringa er å få tilbodet brukt av studentane. Det står i alle fall ikkje på tilbodet."Steinar Hunskår, Tidsskrift for Den norske legeforening Nr. 23/24 - 9. desember 2014Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Mona Elisabeth Meyer er utdannet cand.med. fra Universitetet i Oslo og har arbeidet 14 år i Skedsmo kommune som skole-, helsestasjons- og sykehjemslege. Fra 1998 har hun vært førstelektor ved Høgskolen i Akershus. Meyer underviser i naturvitenskaplige fag som anatomi, fysiologi og biokjemi samt sykdomslære i indremedisin og noe kirurgi, generell patologi, pediatri, gynekologi og geriatri på bachelorutdanningen i sykepleie samt noe undervisning på jordmor- og helsesøsterutdanningen samt samfunnsernæring og yrkesfaglærerutdanningen i helse- og sosialfag.
Vegard Bruun Bratholm Wyller er dr.med. og spesialist i pediatri. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk.
FRISK og SYK