FRISK og SYK

FRISK (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Mona Elisabeth Meyer og Vegard Bruun Wyller

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202446567
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Varighet: 1155 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen FRISK (digital læringsressurs)

Øv til eksamen i naturvitenskapelige og medisinske emner!
Læringsressursen har en mengde eksamensrelevante multiple choice-oppgaver. Du kan straks sjekke om svaret er rett eller feil. Ved feil svar kan du prøve på nytt eller se fasit.

  • Mange av oppgavene er knyttet til realistiske pasienthistorier og gir anledning til å trene på utfordrende kliniske situasjoner.
  • Aktuell farmakologi og mikrobiologi er samlet i egne e-bøker som du kan laste ned.
  • Du finner også sammenfattende repetisjonstekster og oppsummerende tabeller.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Anmeldelser av FRISK (digital læringsressurs)

Storverk om kroppen og sjukdommane for sjukepleieutdanninga

"Nettressursane er eg svært imponert over. Både omfanget, variasjonen og dei tekniske løysingane er noko av det beste eg har erfart, både for norske og utanlandske læreverk. All ære til forfattar og forlag for denne satsinga. Utfordringa er å få tilbodet brukt av studentane. Det står i alle fall ikkje på tilbodet."Steinar Hunskår, Tidsskrift for Den norske legeforening Nr. 23/24 - 9. desember 2014Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Mona Elisabeth Meyer er utdannet cand.med. fra Universitetet i Oslo og har arbeidet 14 år i Skedsmo kommune som skole-, helsestasjons- og sykehjemslege. Fra 1998 har hun vært førstelektor ved Høgskolen i Akershus. Meyer underviser i naturvitenskaplige fag som anatomi, fysiologi og biokjemi samt sykdomslære i indremedisin og noe kirurgi, generell patologi, pediatri, gynekologi og geriatri på bachelorutdanningen i sykepleie samt noe undervisning på jordmor- og helsesøsterutdanningen samt samfunnsernæring og yrkesfaglærerutdanningen i helse- og sosialfag.
Vegard Bruun Bratholm Wyller, dr.med., spesialist i pediatri, er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus HF. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk.
FRISK og SYK