QED 5-10 Bind 1 (Heftet)

Matematikk for grunnskolelærerutdanningen

Serie: QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene 

Forfatter:

Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 1120
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
Serie: QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene
ISBN: 9788276348903
Kategori: Matematikk og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen QED 5-10 Bind 1

QED 5-10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1 dekker de første 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på 5.-10. trinn. Boka er delt inn i to hoveddeler, en matematikkfaglig og en matematikkdidaktisk del. Del I Matematikk - skolefag og kulturarv inneholder sju kapitler: Tall, Algebra, Funksjoner, Geometri og måling, Bevis og argumentasjon, Statistikk og Sannsynlighet. Matematikken knyttes hele tiden til elevene du skal møte, og jobben du skal gjøre som matematikklærer. Del II Eleven - skapende sosialt individ i møtet med samfunn og kultur har fire kapitler: Læring og læringsteorier, Dagens grunnskole, Didaktiske verktøy og Språk, representasjon og kommunikasjon. Denne delen tar også opp hva lærerkompetanse i matematikk kan være, og hvilke didaktiske tilnærminger man kan ha til undervisning i matematikk. Både faget og didaktikken er knyttet opp mot LK06. Boka viser hvordan både ulike deler av matematikken og teorier om læring og undervisning henger sammen. Temaer som bruk av digitale verktøy, visualisering, bevis og argumentasjon og tilpasset opplæring er gjennomgående, men tas også opp særskilt i kapitler eller delkapitler. Flere temaer i denne boka tas grundigere opp enn det som har vært vanlig i litteratur for lærerutdanningen, blant annet visualisering, bevis og argumentasjon, det flerkulturelle aspektet ved matematikklæring og kognitive kart.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • QED 5-10 Bind 2

  Matematikk for grunnskolelærerutdanningen

  QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene / Trond Gustavsen, Kristin Ran Choi Hinna, Inger Christin Borge og Peer Sverre Andersen

  Heftet
 • QED 1-7 Bind 1

  Matematikk for grunnskolelærerutdanningen

  QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene / Trond Stølen Gustavsen, Reinert A. Rinvold, Kristin Ran Choi Hinna og Trude Sundtjønn (red.)

  Fleksibind
 • QED 1-7 Bind 2

  Matematikk for grunnskolelærerutdanningen

  QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene / Gustavsen, Hinna, Borge og Andersen (red.)

  Heftet
Forfatter(e)

Trond Stølen Gustavsen er professor i matematikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her underviser han i grunnskolelærerutdanningene. Tidligere har Gustavsen undervist ved ingeniørutdanning og økonomiutdanning, og utviklet kurs og læremateriell ved ulike institusjoner innen høyere utdanning. Han har siden 1993 arbeidet med forskning i matematikk og har publisert artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Gustavsen har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo.

Kristin Ran Choi Hinna er førstelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er i dag tilsatt som instituttleder. Hinna har mange års erfaring fra lærerutdanningen ved Høgskulen i Bergen og har undervist på en rekke etter- og videreutdanninger for lærere og barnehagelærere. Hun har publisert matematikkdidaktiske forskningsartikler og lærebøker. De siste årene har Hinna vært opptatt av origami i geometriopplæring og språkutvikling i barnehage og småskoletrinnet. Hinna har hovedfag i matematikkdidaktikk og er cand.scient. fra Høgskolen i Agder.

Reinert A. Rinvold er førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Innlandet. Her underviser han i grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10. Rinvold har mange års erfaring fra lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet og NLA Høgskolen i Bergen og har også undervist på etter- og videreutdanning for lærere og barnehagelærere. Han har publisert matematikkdidaktiske forskningsartikler. I senere år har Rinvold forsket på små barns læring av tall. Rinvold har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo.

Bøker i serien