QED 1-7 Bind 1 (Fleksibind)

Matematikk for grunnskolelærerutdanningen

Serie: QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene 

Forfatter:

Trond Stølen Gustavsen, Reinert A. Rinvold, Kristin Ran Choi Hinna og Trude Sundtjønn (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 824
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene
ISBN: 9788202491888
Kategori: Matematikk og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen QED 1-7 Bind 1

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1–7 bind 1 dekker pensumbehovet til de første 30 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på 1.–7. trinn.

Boka viser hvordan ulike deler av matematikken og teorier om læring og undervisning henger sammen. Flere temaer i QED tas grundigere opp enn det som har vært vanlig i litteratur for lærerutdanningen, blant annet gjennom visualisering, bevis og argumentasjon.

I denne nye utgaven er alle kapitlene grundig gjennomarbeidet, og boka er oppdatert med nyere forskning. Det er også lagt til mange nye oppgaver. Matematikken knyttes opp mot elevens læringsmål, og forfatterne presenterer flere forslag til undervisningsaktiviteter innenfor de ulike temaene. Studentene får også en god innføring i matematikkdelen av læreplanverket Kunnskapsløftet, LK20. Relevante temaer som dybdelæring i matematikk og ikke minst programmering i matematikkundervisningen har også fått sin fortjente plass.

QED består av ni kapitler: Tall, Algebra, Geometri og måling, Statistikk og sannsynlighet, Matematisk resonnering, argumentasjon og bevis på barnetrinnet, Programmering i matematikkundervisningen, Helhetlig matematikkundervisning, Språk og didaktiske verktøy og Kunnskapsløftet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • QED 1-7 Bind 2

  Matematikk for grunnskolelærerutdanningen

  QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene / Gustavsen, Hinna, Borge og Andersen (red.)

  Heftet
 • QED 5-10 Bind 1

  Matematikk for grunnskolelærerutdanningen

  QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene / Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen

  Heftet
 • QED 5-10 Bind 2

  Matematikk for grunnskolelærerutdanningen

  QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene / Trond Gustavsen, Kristin Ran Choi Hinna, Inger Christin Borge og Peer Sverre Andersen

  Heftet
Forfatter(e)

Trond Stølen Gustavsen er professor i matematikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her underviser han i grunnskolelærerutdanningene. Tidligere har Gustavsen undervist ved ingeniørutdanning og økonomiutdanning, og utviklet kurs og læremateriell ved ulike institusjoner innen høyere utdanning. Han har siden 1993 arbeidet med forskning i matematikk og har publisert artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Gustavsen har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo.

Reinert A. Rinvold er førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Innlandet. Her underviser han i grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10. Rinvold har mange års erfaring fra lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet og NLA Høgskolen i Bergen og har også undervist på etter- og videreutdanning for lærere og barnehagelærere. Han har publisert matematikkdidaktiske forskningsartikler. I senere år har Rinvold forsket på små barns læring av tall. Rinvold har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo.

Kristin Ran Choi Hinna er førstelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er i dag tilsatt som instituttleder. Hinna har mange års erfaring fra lærerutdanningen ved Høgskulen i Bergen og har undervist på en rekke etter- og videreutdanninger for lærere og barnehagelærere. Hun har publisert matematikkdidaktiske forskningsartikler og lærebøker. De siste årene har Hinna vært opptatt av origami i geometriopplæring og språkutvikling i barnehage og småskoletrinnet. Hinna har hovedfag i matematikkdidaktikk og er cand.scient. fra Høgskolen i Agder.

Trude Sundtjønn er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Her underviser hun hovedsakelig i matematikk og begynneropplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1-7.Hun forsker blant annet på overgangen barnehage–skole og tilpasset opplæring i grunnskolen. Sundtjønn har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder.

Ole Enge er førsteamanuensis i matematikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han har bred erfaring med undervisning i lærerutdanningen på alle nivåer siden 2002 og med masterveiledning siden 2006. Enge har i de siste årene jobbet mye med utvikling og implementering av den nye femårige masterutdanningen for grunnskolelærere. Hans forskningsinteresser omfatter arbeid med matematisk resonnering og bevis på barnetrinnet og i lærerutdanning for trinn 1–7, og lærerstudenters læring og bruk av undervisningsforklaringer. Enge har doktorgrad i matematikk fra NTNU.

Sanna Forsström er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved Kunnskapssenter for utdanning, Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet sin doktorgradsavhandling om programmering i matematikkundervisningen. Sammen med Kaufmann og Stenseth har Forsström publisert flere artikler om bruk av programmering i matematikkundervisningen. Forsström har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra Høgskulen på Vestlandet.

Andrea Hofmann er førsteamanuensis i matematikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor hun underviser i grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10 og videreutdanning for lærere.Hun har mange års erfaring fra lærerutdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold.Hennes forskningsområde er bevis og argumentasjon i skole og lærerutdanning. Hofmann har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo.

Odd Tore Kaufmann er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold, fakultet for lærerutdanninger og språk. Han underviser i grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10. Kaufmanns interessefelt er hovedsakelig programmering knyttet til faget matematikk i skolen, hvordan elevfeil blir behandlet av lærere i klasseroms-samtalen, samt lærernes profesjonsutvikling. Kaufmann har sammen med Stenseth og Forsström publisert flere artikler om bruk av programmering i matematikkundervisningen. Kaufmann har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder.

Mona Røsseland er førsteamanuensis i matematikk ved Høgskulen på Vestlandet, hvor hun underviser i grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10. Hun har bakgrunn som lærer i grunnskolen, veileder for lærere og lærebokforfatter i matematikk. Røsseland har arbeidet mange år ved Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim og har vært leder i LAMIS. Hennes forskningsinteresse er særlig rettet mot hvordan en kan tilrettelegge for mer elevengasjement og deltakelse i matematikkundervisningen. Røsseland har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder.

Børre Stenseth er pensjonert førsteamanuensis i informatikk ved Høgskolen i Østfold og har undervist i programmering, spesielt grafisk databehandling og webutvikling. Han var tidligere forsker ved Norsk Regnesentral. Stenseth var aktiv i den første perioden med databehandling i skolen i Norden på 1980-tallet. Han har sammen med Kaufmann og Forsström publisert flere artikler om bruk av programmering i matematikkundervisningen.

Anita Valenta er førsteamanuensis i matematikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har jobbet innen lærerutdanning siden 2006, og har erfaring med undervisning og veiledning på alle nivåer i lærerutdanningen, samt etter- og videreutdanning av lærere. Hennes forskningsinteresser omfatter arbeid med matematisk resonnering og bevis på barnetrinnet og i lærerutdanning for trinn 1–7, kommunikasjon i matematikkundervisning, og lærerstudenters læring. Valenta har doktorgrad i matematikk fra NTNU.

Bøker i serien