Norsk på 1–2–3 (2017)

Norsk på 1-2-3 (2017) Lærernettsted (Nettsted)

Norsk på 1-2-3 (2017) Teacher´s resources

Forfatter:

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202541026
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2018
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Norsk på 1-2-3 (2017) Lærernettsted

Norsk på 1–2–3 Lærernettsted

Læreverket inneholder et lukket lærernettsted. Her finner læreren veiledning og grammatikktips til alle kapitlene, oppgaver til bruk i klassen, samtalespill, bildesamlinger, ekstra lytteoppgaver og prøver.

Norsk på 1–2–3 har også et elevnettsted som inneholder supplerende interaktive øvelser i vokabular, grammatikk og uttale. Nettstedet inkluderer oppgaver i lese- og lytteforståelse på nivå med norskprøven. Lærere kan også hente lytteoppgaver her. Fasit til oppgavene i boka ligger også her.

Norsk på 1–2–3 er et nybegynnerverk som passer for studenter og andre som vil lære norsk raskt. Boka har engelsk som støttespråk. Rask progresjon.

Til toppen

Forfatter(e)
ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun har skrevet en rekke læreverk og grammatikker.
Norsk på 1–2–3 (2017)
Med rask progresjon og engelsk som hjelpespråk er dette læreverket tilrettelagt for studenter og andre som vil ha en rask innføring i norsk. Læreverket egner seg også til selvstudium.