Norsk grammatikk for læreren (Heftet)

Spørsmål og svar når norsk er andrespråk

Forfatter:

Kirsti Mac Donald

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202475895
Kategori: Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap
Nivå: Akademisk
Komponent: Grammatikk
Om utgivelsen Norsk grammatikk for læreren

Hvordan er reglene for bruk av preposisjoner? Når skrives ord sammen? Når sløyfer vi ubestemt artikkel? Hvorfor blir det så mange feil i ordstillingen?

Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere gode svar, lage eksempler og gi enkle regler. Kursdeltakere og studenter med god grunnopplæring i norsk og interesse for grammatikk kan også ha nytte av boka.

Grammatiske termer anbefalt av Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet er brukt i boka. Dette er en ny utgave av boka Spørsmål om grammatikk

Kirsti Mac Donald har skrevet flere lærebøker i norsk språk og grammatikk. Nedenfor er noen av grammatikkene. Du finner dem her.

  • Norsk start 8–10 Grammatikk
  • Praktisk norsk 1 + 2
  • Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk
  • Arbeidsgrammatikk Norsk som framandspråk
  • Exploring Norwegian Grammar

Til toppen

Forfatter(e)

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.