I arbeidslivet

I arbeidslivet Digital elevlisens (Nettsted)

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202585259
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk
Lisenstype: Elevlisens
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen I arbeidslivet Digital elevlisens

I arbeidslivet Digital er nettressursen til læreverket I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for innvandrere. Elevnettstedet inneholder interaktive oppgaver til alle komponentene i læreverket og forbereder voksne innvandrere til arbeid i Norge.

I arbeidslivet har et rikt elevnettsted som består av mange deler. Her er det tilleggsoppgaver til alle komponentene i serien: I arbeidslivet Tekstbok, På praksisplassen, Jobbkoder, Jobbprat, yrkeshefter og yrkesbøkene Jeg vil bli. 14 korte filmer viser vanlige situasjoner i arbeidslivet og jobbsøking, og inviterer til refleksjon og diskusjon.

I arbeidslivet Digital er enkelt å bruke, og det er lett å finne fram. Nettstedet har individuell innlogging, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultater og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp og tilpasse undervisningen for enkeltelever og klassen som helhet. Lærer kan også lage og tildele oppgaver til enkeltelever og grupper.

I tillegg til enkeltlisenser er også skolelisens til I arbeidslivet Digital tilgjengelig.

Les om I arbeidslivet Digital lærernettsted her.

Les om I arbeidslivet Tekstbok her

Til toppen

I arbeidslivet
I arbeidslivet er et stort læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt.

I arbeidslivet består av en rekke komponenter som kan brukes om hverandre: Tekstbok, praksisplasshefte, mange yrkeshefter, Jeg vil bli-serien, Jobbkoder, Jobbprat og en stor nettressurs med stoff og oppgaver til alle komponenter. Flere yrkeshefter kommer i tiden framover.