I arbeidslivet

I arbeidslivet Digital lærerlisens (Nettsted)

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202650469
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen I arbeidslivet Digital lærerlisens

I arbeidslivet Digital er nettressursen til læreverketI arbeidslivet – norsk arbeidsliv for innvandrere. Lærernettstedet gir lærer mulighet til å følge og tilpasse elevenes arbeid, og kommunisere med elevene, og inneholder veiledning og annet materiell for lærer.

Lærernettstedet gir lærer tilgang til alt som ligger på elevnettstedet, men også lærerveiledning, ekstraoppgaver og tavlebøkene til I arbeidslivet Tekstbok og På praksisplassen.

I arbeidslivet Digital er enkelt å bruke, og det er lett å finne fram. Nettstedet har individuell innlogging, og gir lærer oversikt over elevarbeidet i sine grupper. Gjennom rapportfunksjonen får lærer raskt oversikt over utførte oppgaver, resultater og tidsbruk. Lærer kan se aktiviteten i hele gruppa og for hver elev, og kan dermed følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Lærer kan også lage og tildele oppgaver til grupper og enkeltelever.

Nettressursen er tilrettelagt for prosessorientert skriving. Eleven kan sende tekster til læreren, og læreren kan rette, kommentere og sende tilbake. Alle versjoner av den innsendte teksten blir lagret. Skriveoppgavene har en eksempeltekst og mulighet for skrivestøtte med lite eller mye hjelp.

I arbeidslivet har et rikt elevnettsted som består av mange deler. Her er det tilleggsoppgaver til alle komponentene i serien: I arbeidslivet Tekstbok, På praksisplassen, Jobbkoder, Jobbprat, yrkeshefter og yrkesbøkene Jeg vil bli. 14 korte filmer viser vanlige situasjoner i arbeidslivet og jobbsøking, og inviterer til refleksjon og diskusjon.


Til toppen

I arbeidslivet
I arbeidslivet er et stort læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt.

I arbeidslivet består av en rekke komponenter som kan brukes om hverandre: Tekstbok, praksisplasshefte, mange yrkeshefter, Jeg vil bli-serien, Jobbkoder, Jobbprat og en stor nettressurs med stoff og oppgaver til alle komponenter. Flere yrkeshefter kommer i tiden framover.