I arbeidslivet

Fag: Arbeidsliv og jobbsøk, Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Om læreverket I arbeidslivet

I arbeidslivet er et nytt og innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt.

Læreverket vil være komplett våren 2019, da tekstbøkene vil foreligge. Yrkesheftene utgis fortløpende fra høsten 2018.

Kvalifisering for arbeid
Målgruppa for I arbeidslivet er unge og voksne innvandrere som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i Norge. Innholdet tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte. Læreverket legger vekt på å hente fram deltakernes erfaringer og fører
arbeidslivet inn i norskopplæringen på en naturlig måte. Språket som brukes på arbeidsplasser skiller seg ofte fra språket i undervisningsrommet på skolen, og deltakeren lærer hvordan det er vanlig å uttrykke seg på jobb. De lærer også om formelle regler og krav i det norske arbeidslivet og om kompetansebehov og forventninger i ulike yrker. I arbeidslivet kan enkelt kombineres med læreverk i norsk.

Fleksibelt og valgfritt
Tekstboka er delt inn temaer. Innholdet kan gjennomgås i valgfri rekkefølge, etter behov og interesse. Læreverket har en enkel og klar struktur, som gjør det lett å finne fram til ønsket tema. Tekstboka foreligger i to varianter for ulike nivåer og spor, med engasjerende samtaleoppgaver og refleksjonsoppgaver. Deltakere kan jobbe med samme tematikk og gjøre oppgaver på sitt nivå. Dette gjør læreverket godt egnet i sammensatte klasser der behovet for differensiering er stort.

Alle innlesninger til læreverket ligger på nettstedet, og her finner du også en digital tekstbok med bilder, tekst og lyd. Elever og lærere får enkelt oversikt over utført arbeid og tidsbruk. Alle bøker og hefter har supplerende oppgaver og utdypinger på nettstedet, og alt digitalt innhold kan brukes på smarttelefoner og nettbrett. Lærere har også tilgang til ekstra aktiviteter og veiledning på nettstedet.

På praksisplassen
Deltakere i språkpraksis vil ha nytte av heftet På praksisplassen. Heftet inneholder praktiske oppgaver og inviterer deltakeren til å finne ut av arbeidsoppgaver og arbeidskultur. Målet er å hjelpe deltakeren til å bli en aktuell kandidat for ansettelse.

Yrkesretting
I arbeidslivet inkluderer en rekke yrkeshefter. Hjelpemidler og arbeidsoppgaver blir presentert, og heftene viser fram vanlige situasjoner og krav i yrket, støttet av foto fra arbeidsplassene. Yrkesheftene kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt, på nivå
A1–A2 og A2–B1. Serien Jeg vil bli … går grundigere inn i et yrke og viser veien fram til fagbrev. Nettstedet inneholder supplerende oppgaver og filmer fra arbeidsplassene som presenteres i heftene.

Jorunn Mo, Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen er forfattere av hovedkomponentene. De har tidligere utviklet læreverket Jobb i sikte.

KOMPONENTER
• Tekstbok A1–A2
• Tekstbok A2–B1
• Jobbkoder (i salg)
• Jobbprat (i salg)
• På praksisplassen
• Elevnettsted
• Lærernettsted
• Yrkeshefter
• Jeg vil bli renholder
• Jeg vil bli helsefagarbeider
• CD-versjoner til tekstbøkene

Til toppen

Titler/bestilling