I arbeidslivet

Fag: Arbeidsliv og jobbsøk, Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Om læreverket I arbeidslivet

I arbeidslivet er et nytt og stort læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt.

I arbeidslivet vil være komplett i 2020, og tekstboka vil foreligge våren 2020. Yrkesheftene og bøker i Jeg vil bli-serien utgis fortløpende fra høsten 2018.

I arbeidslivet inneholder en serie komponenter som kan brukes om hverandre etter eget ønske. Tekstbok og nettressurs kommer våren 2020, men en rekke yrkesrettede titler er allerede i salg, og flere yrkeshefter kommer i tiden framover.

Kvalifisering for arbeid i Norge
Målgruppa for I arbeidslivet er unge og voksne innvandrere som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i Norge, men det passer også for andre målgrupper som vil inn i det norske arbeidslivet. Innholdet tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte. Læreverket legger vekt på å hente fram deltakernes erfaringer og fører arbeidslivet inn i norskopplæringen på en naturlig måte. Språket som brukes på arbeidsplasser skiller seg ofte fra språket i undervisningsrommet på skolen, og deltakeren lærer hvordan det er vanlig å uttrykke seg på jobb. De lærer også om formelle regler og krav i norsk arbeidsliv og om kompetansebehov og forventninger i ulike yrker. I arbeidslivet kan enkelt kombineres med læreverk i norsk.

Temainndeling gjør I arbeidslivet fleksibelt og valgfritt
Tekstboka er delt inn temaer der innholdet kan gjennomgås i valgfri rekkefølge, etter behov og interesse. Læreverket har en enkel og klar struktur, som gjør det lett å finne fram til ønsket tema. Tekstboka inneholder også engasjerende samtaleoppgaver og refleksjonsoppgaver.

I arbeidslivet Tekstbok A2/B1 tar for seg norsk arbeidsliv på en enkel og engasjerende måte. Nødvendig informasjon om lover og regler, forventninger på jobben, jobbsøking og intervju blir presentert kortfattet og engasjerende med praktiske eksempler. Både innhold og oppgaver inviterer til refleksjon og diskusjon, og deltakerne kan bruke sine egne erfaringer underveis.

Alle innlesninger til I arbeidslivet ligger i den tilhørende nettressursen, og her finner du også en digital tekstbok med bilder, tekst og lyd. Elever og lærere får enkelt oversikt over utført arbeid og tidsbruk gjennom de tilgjengelige rapportene. Alle bøker og hefter har supplerende oppgaver og utdypinger i nettressursen, og alt digitalt innhold kan brukes på smarttelefoner og nettbrett. Lærere har også tilgang til ekstra aktiviteter og veiledning på nettstedet.

På praksisplassen
Deltakere i språkpraksis vil ha nytte av heftet På praksisplassen. Heftet inneholder praktiske oppgaver og inviterer deltakeren til å finne ut av arbeidsoppgaver og arbeidskultur. Heftet vil være en god støtte for deltakeren og andre som er involvert i å lage en god praksisplass. Målet er å hjelpe deltakeren til å bli en aktuell kandidat for ansettelse.

Yrkesretting
I arbeidslivet inkluderer en rekke yrkeshefter. Hjelpemidler og arbeidsoppgaver blir presentert, og heftene viser fram vanlige situasjoner og krav i yrket, støttet av foto fra arbeidsplassene. Yrkesheftene kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt, på nivå A1–A2 og A2–B1.

Jeg vil bli er en bokserie på nvå A1/A2 som tar for seg et yrke på en mer inngående måte. Her blir relevante ord og uttrykk presentert samtidig som boka gir et innblikk i vanlige arbeidsoppgaver og krav i yrket, samt HMS. Innholdet vil hjelpe deltakerne med å bli bedre kjent med det norske språket og yrket før arbeidspraksis, i praksis eller i jobb. Bøkene inneholder foto fra arbeidsplassene, bildeforklaringer, ordlister, uttaleoppgaver og ulike oppgaver som er relevante i praksis. Bøkene kan brukes individuelt, i grupper eller i hele klasser.

Nettressurs med nyttige funksjoner
I arbeidslivet Digital
inneholder interaktive oppgaver til alle utgivelser i serien. Det inkluderer filmer og illustrasjoner for diskusjon. Lærere vil også finne veiledninger og ekstraoppgaver på nettstedet.


Tekstboka er skrevet av Jorunn Mo, Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen. De har lang erfaring fra undervisning i arbeidsliv og som forfattere av læreverk for voksne innvandrere. De har tidligere gitt ut læreverket Jobb i sikte sammen.

KOMPONENTER
• Tekstbok A2–B1
• Jobbkoder (i salg)
• Jobbprat (i salg)
• På praksisplassen
• Elevnettsted med innlest tekst
• Lærernettsted med innlest tekst
• Yrkeshefter (17 yrker)
• Jeg vil bli renholder
• Jeg vil bli fiskeindustriarbeider
• Jeg vil bli helsefagarbeider
• CD-er til tekstbøkene

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling