Jobbkoder

Jobbkoder (Heftet)

Spilleregler i norsk arbeidsliv

Forfatter:

Linda Hagen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 104
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202500474
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk og Norsk for viderekomne (B1-C1)
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk, Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Jobbkoder
Jobbkoder. Spilleregler i norsk arbeidsliv forbereder voksne på uskrevne regler og forventninger de møter i arbeidslivet i Norge. Jobbkoder tar opp ord og uttrykk som ofte brukes på jobb, og gir god skrivetrening underveis. Boka passer for voksne som er i jobb, på vei inn i jobb eller som er nye i Norge.

Jobbkoder gir trening i grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet

Arbeid er veien inn til det gode liv i Norge, og den som kan kommunisere med sin leder, kolleger og kunder på jobb, har gode sjanser på arbeidsmarkedet. Gode lese- og skriveferdigheter er også avgjørende. Gjennom trening i grunnleggende ferdigheter blir det lettere å forstå og delta i samtaler på jobb, enten det er i lunsjpauser eller når oppgavene skal løses. Boka viser forventninger og krav til ansatte som kanskje ikke alle kjenner, men som arbeidsgivere regner med at alle er innforstått med. Noen eksempler er forventningen om å vise initiativ og dele kunnskap med kolleger. Gjensidig tillit er grunnleggende i det norske arbeidslivet, og boka viser hvor viktig dette er.

Jobbkoder inneholder10 aktuelle temaer for arbeidslivet, blant annet:
  • Kundeservice
  • Lederstil
  • HMS
  • Effektivitet
  • Holdninger
  • Kommunikasjonsmåter
  • Diskriminering på arbeidsplassen


Hvert kapittel har tre trinn. Første trinn er praktisk og konkret, andre trinn krever litt mer, mens tredje trinn har teoretiske modeller som leseren kan tygge litt på. Boka tar opp ord og uttrykk som brukes ofte på jobb, og gir god skrivetrening underveis.

Boka inneholder også elementer av humor. Ved å ufarliggjøre tabber og utsettelsesatferd kommer vi nærmere hverandre, og endringer kan skje. Gjennom dialogene i Jobbkoder gis et positivt driv som legger grunnlag for suksess.

Jobbkoder. Spilleregler i norsk arbeidsliv passer for deltakere på basiskompetansekurs i arbeidslivet, i attføring, jobbtrening eller introprogram.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Linda Hagen er Folkehelserådgiver i Stavanger kommune. Hun har tidligere vært Utviklingssjef i Hero Kompetanse AS, og har lang erfaring med kvalifiseringskurs for voksne med utenlandsk bakgrunn. Hun er utdannet lærer med videreutdanning i voksenpedagogikk og har master i Endringsledelse. Hun har også arbeidet som rådgiver i norske bedrifter for å utvikle ansattes arbeidsmetodikk og forståelse for verdiskapning.
Jobbkoder
Jobbkoder. Spilleregler i norsk arbeidsliv forbereder voksne på uskrevne regler og forventninger de møter i arbeidslivet i Norge. Jobbkoder tar opp ord og uttrykk som ofte brukes på jobb, og gir god skrivetrening underveis. Boka passer for voksne som er i jobb, på vei inn i jobb eller som er nye i Norge.