Forståelse, beskrivelse og forklaring (Heftet)

Innføring i metode for helse- og sosialfagene

Forfatter:

Dag Ingvar Jacobsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202720667
Kategori: Metode og studieteknikk , Helse- og sosialfag , Helsefag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Metode og studieteknikk, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forståelse, beskrivelse og forklaring

Forståelse, beskrivelse og forklaring gir en innføring i forskningsmetode og en oversikt over de krav som bør settes til forskning for at den skal kalles god.

Boken viser hvordan kvalitative og kvantitative studier gjennomføres, og redegjør for fasene i en forskningsprosess. Relevante metodebegreper forklares for at studenter skal kunne tilegne seg basisferdigheter i å vurdere om forskningen er til å stole på og om den er verd å anvende i praksis.

Hovedfokus er lagt på praktiske problemer studentene står overfor når de skal finne og vurdere relevante resultater fra forskning i teoretiske og praktiske problemstillinger, og treffe begrunnede valg når de skal oppdatere sin fagkunnskap eller skrive en oppgave. I tillegg drøftes etiske problemstillinger relevante for helse- og sosialfaglig forskning.

Boken retter seg særlig mot studenter innen helse- og sosialfagene, men egner seg også for alle som vil ha en grunnleggende innføring i empiriske studier.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. Han har i mange år undervist i samfunnsvitenskapelig metode og har gjennomført flere større empiriske undersøkelser. Han har skrevet flere viktige lærebøker og har publisert artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift.