Bachelor- og masteroppgaver i sosial- og helsefag (Heftet)

Råd og vink. Skritt for skritt.

Forfatter:

Sidsel Sverdrup

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 136
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202636890
Kategori: Metode og studieteknikk , Samfunnsfag , Helsefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Metode og studieteknikk, Samfunnsfag, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Bachelor- og masteroppgaver i sosial- og helsefag

Denne boken viser deg hvordan du skriver en bachelor- eller masteroppgave, skritt for skritt. Den gir deg detaljert og strukturert veiledning i arbeidet med å gjennomføre dette.

Boken er organisert slik at den følger disposisjonen til slike oppgaver. I hvert kapittel redegjøres det for ulike forhold du må ta hensyn til, både når det gjelder presentasjonsform og innhold. På denne måten er den lett å slå opp i, og vil fungere som en sjekkliste for om alle forhold som bør inkluderes i oppgaven faktisk er tatt med.

Boken er særskilt rettet mot oppgaveskriving innenfor sosial- og helsefag, men vil også være nyttig i andre fagområder, samt for veiledere og forelesere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Sidsel Sverdrup er professor dr. polit., og har bred og allsidig forskningsbakgrunn fra velferdsforskning og helse- og sosialpolitikk, spesielt fra forskning innenfor psykisk helse og psykiske lidelser, brukermedvirkning og barnevern. Hun er ledende innenfor evaluering og evalueringsforskning, og har skrevet to lærebøker om dette. Sverdrup har vært forskningssjef både ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har omfattende undervisningserfaring, blant annet i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, og har i en årrekke veiledet studenter på alle nivåer.