Dag Ingvar Jacobsen
© Foto: Universitetet i Agder

Dag Ingvar Jacobsen

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. Han har i mange år undervist i samfunnsvitenskapelig metode og har gjennomført flere større empiriske undersøkelser. Han har skrevet flere viktige lærebøker og har publisert artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5