Hvordan gjennomføre undersøkelser? (Innbundet)

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Forfatter:

Dag Ingvar Jacobsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 448
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202727307
Kategori: Statsvitenskap , Matematikk og statistikk , Metode og studieteknikk , Samfunnsfag og Metodefag
Fag: Matematikk og statistikk, Metode og studieteknikk, Metodefag, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan gjennomføre undersøkelser?

Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom hovedfasene i både kvalitative og kvantitative forskningsopplegg.

Boken egner seg godt til bachelorstudenter som skal lære om samfunnsvitenskapelig metode for første gang, men den fungerer også godt som et oppslagsverk for den som søker etter mer spesialiserte tilnærminger til forskningsdesign, datainnsamling og analyse.

I mer enn 20 år har Hvordan gjennomføre undersøkelser? vært en av de mest brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Dette er en grundig revidert og oppdatert utgave av denne populære boken – den fjerde i rekken.

Boken er blant annet oppdatert på følgende områder:

  • Forskningsetiske retningslinjer er oppdatert og drøfter nå alle sider ved personvern og EUs personvernforordning (GDPR).
  • Gjennomføring av litteraturstudier, både systematiske og usystematiske, er viet mye mer oppmerksomhet i forbindelse med utvikling av problemstilling.
  • En grundigere gjennomgang av kriterier for valg av caser.
  • Sekundærdata (aviser og massemedier, internett, offentlig tilgjengelige dataregistre) og bruk av disse som grunnlag for bachelor- og masteroppgaver er drøftet i mer detalj.
  • Utvalgsstørrelse er drøftet mer i detalj, både i kvalitative og kvantitative forskningsdesign.
  • Gjennomgangen av kvalitativ analyse beskriver mer utfyllende forskjellen mellom induktive og deduktive tilnærminger, samt abduksjon som analysetilnærming.
  • Bruk av digitale plattformer for innsamling av data er viet enda mer oppmerksomhet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. Han har i mange år undervist i samfunnsvitenskapelig metode og har gjennomført flere større empiriske undersøkelser. Han har skrevet flere viktige lærebøker og har publisert artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift.